Facebook

Přiznání - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu přiznání.

Význam: Přiznání je vyjádření, kterým se někdo přiznává k něčemu, co udělal, nebo říká.

vyznání

Vyznání je otevřené prohlášení něčí lásky, úcty nebo oddanosti k něčemu nebo někomu.

doznání

Doznání je vyjádření vin, přiznání se k něčemu nebo prohlášení, které je závazné a zpravidla přináší nějakou formu trestu nebo závazku.

Podobná synonyma

vyznání (náboženské)

Vyznání je vyjádření víry, závazku nebo souhlasu s něčím, co je uznáváno jako náboženská pravda.

modlitba (vyznání víry)

Modlitba je vyjádření víry, které může být projeveno v formě úpění, díků či prosby před Bohem.