Facebook

Vyznání (náboženské) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu vyznání (náboženské).

Význam: Vyznání je vyjádření víry, závazku nebo souhlasu s něčím, co je uznáváno jako náboženská pravda.

víra

Víra je naděje, že se naše sny a touhy uskuteční; věřit v sebe, že je možné dosáhnout úspěchu.

přesvědčení

Přesvědčení je silná a trvalá víra nebo přesvědčení o něčem.

Podobná synonyma

mít přesvědčení

Mít přesvědčení znamená věřit, že něco je správné a opírat se o to při svých jednáních.

přesvědčení (pevné)

Pevné přesvědčení je pevný názor, který o něčem člověk má a je ochotný se za něj postavit.

správný (víra)

Správná víra je podle náboženských učení názor, který je v souladu s biblí, pravdou nebo božskou vůlí.

víra (blouznivá)

Víra je silné přesvědčení, že něco je pravda, i když to nemůže být empiricky dokázáno.

pevné přesvědčení

Pevné přesvědčení je silné, trvalé uvědomění si něčeho a pevné víry v to.