Facebook

Decimovat - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu decimovat.

Význam: Decimovat znamená zredukovat počet o desetinu, obvykle při likvidaci nebo omezování stávajícího počtu.

hubit

Hubit je odstraňování živočichů a rostlin, které jsou škodlivé pro ekosystém nebo představují hrozbu pro lidi.

ničit

Ničit znamená poškozovat, zničit nebo rušit části nebo celky.

oslabovat

Zeslabovat, snižovat sílu, odbourávat.

zeslabovat

Snížit intenzitu, sílu nebo hlasitost.

podrývat (autoritu)

Podrývat znamená jednostranně oslabit nebo omezit autoritu, moc nebo důvěryhodnost.

posilovat

Posilovat znamená zvyšovat sílu a vytrvalost, obvykle cvičením nebo tréninkem.

Podobná synonyma

ničit (jedem)

Ničit znamená rušit, poškozovat nebo zničit.

oslabovat <co>

Oslabovat znamená snižovat sílu, intenzitu nebo účinek něčeho.

ničit (plevel)

Ničit (plevel) znamená ničit, ničit, poškozovat nebo zničit což je nežádoucí pro zdraví kultury, ekologie nebo ekonomiky.

posilovat se

Zvyšovat sílu a vytrvalost, cvičením nebo jinou formou fyzické aktivity.

hubit (hmyz)

Hubit znamená odstraňovat hmyz z prostoru prostřednictvím různých metod, včetně chemikálií, mechaniky nebo biologického ovládání.

ničit <koho n. co>

Ničit znamená fyzicky nebo psychicky poškozovat, znehodnocovat nebo dokonce zcela zničit.

ničit <koho>

Ničit znamená likvidovat nebo poškozovat fyzickou nebo duševní podstatu druhého člověka.

ničit <co>

Ničit: způsobovat trvalou nebo dočasnou zkázu, napáchat škodu, rozrušovat.

oslabit (autoritu)

Oslabit znamená snížit sílu nebo vliv, jako je autorita.

ničit (ohněm)

Ničit ohněm znamená destruovat, zničit nebo zdevastovat něco ohněm.

poškodit (autoritu)

Oslabit, poškozit nebo zpochybnit autoritu nebo důvěru.

podrývat

Podrývat znamená systematicky ničit či oslabovat něco nebo někoho.

hubit <co>

Hubit znamená intenzivně a účelně odstraňovat, likvidovat nebo zmenšovat počet (např. škůdců, zvířat, dřevin).