Facebook

Posilovat - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu posilovat.

Význam: Posilovat znamená zvyšovat sílu a vytrvalost, obvykle cvičením nebo tréninkem.

zeslabovat

Snížit intenzitu, sílu nebo hlasitost.

decimovat

Decimovat znamená zredukovat počet o desetinu, obvykle při likvidaci nebo omezování stávajícího počtu.

podrývat (autoritu)

Podrývat znamená jednostranně oslabit nebo omezit autoritu, moc nebo důvěryhodnost.

posilňovat (tělo)

Posilňováním těla se zvyšuje síla, výdrž, obratnost a zdraví.

zesilovat

Zesilovat znamená zvyšovat sílu, intenzitu nebo účinek čehokoli.

vzpružovat

Vzpružovat znamená působit na něco s cílem udržet nebo obnovit sílu a energii.

oslabovat

Oslabovat znamená snižovat intenzitu, sílu nebo účinnost.

povzbuzovat

Povzbuzovat znamená podněcovat, motivovat nebo přimět někoho k činu nebo akci.

podněcovat

Podněcovat znamená vybízet k něčemu, inspirovat k akci nebo motivovat k činnosti.

zpevňovat

Zpevňovat znamená zvyšovat sílu, pevnost, tuhost nebo odolnost materiálu.

upevňovat

Posilovat, zajišťovat či obhajovat pozici, postavení, názor nebo věc.

zvyšovat

Zvyšovat znamená zvětšovat, zvyšovat částku, intenzitu nebo počet.

stupňovat

Stupňovat znamená postupně zvyšovat intenzitu, intenzivitu, množství, stupeň či rychlost.

Podobná synonyma

povzbuzovat <k čemu>

Povzbuzovat znamená podporovat a inspirovat někoho k něčemu.

zesilovat se

Zvyšovat svou sílu, energii nebo intenzitu; zvyšovat svoji účinnost, výkonnost nebo moc.

zvyšovat se (výroba)

Zvyšovat se označuje růst produkce či objemu vyráběných či vyrobených zboží, služeb nebo aktiv.

zvyšovat se

Zvyšovat se znamená růst nebo zesílení.

zvyšovat (hlas)

Zvyšovat znamená přidávat nebo zesilovat hlas, intenzitu nebo množství něčeho.

podrývat

Podrývat znamená ohrozit, oslabit nebo narušit stabilitu či autoritu něčeho nebo někoho.

zesilovat (zeď)

Zesilovat zeď znamená prohloubit ji, aby byla pevnější a odolnější.

zpevňovat (ocel)

Zpevňování je proces, kterým se zvyšuje pevnost oceli pomocí tepelného zpracování.

podněcovat (nenávist)

Podněcovat nenávist znamená vzbuzovat nebo živit myšlenky plné nenávisti a agrese.

stupňovat se

Stupňovat se znamená postupně navyšovat intenzitu nebo množství nějakého jevu nebo činnosti.

zpevňovat <co>

Zpevňovat znamená posilovat nebo zesílit strukturu nějakého materiálu.

posilnit (tělo)

Zvýšit sílu, výdrž a flexibilitu těla cvičením a výživou.

upevňovat (vztahy)

Upevňovat znamená podporovat a zvyšovat pevnost a stabilitu vztahů.

zvyšovat (výrobu)

Zvyšovat znamená zvýšit, zintenzivnit nebo navýšit množství výroby.

tělo Krista (bez kříže)

Tělo Krista označuje křesťanskou komunitu, která je spojena skrze víru v Ježíše Krista.

podněcovat <koho>

Podněcovat znamená vzbuzovat nebo stimulovat činnost, myšlení nebo chování koho.

stupňovat (nároky)

Zvyšovat intenzitu nebo míru (něčeho) postupnými kroky.

upevňovat <co>

Upevňovat znamená posílit, zpevnit nebo zesílit.

zvyšovat tvrdost

Zvyšovat tvrdost znamená zvyšovat odolnost proti nárazu, oděru nebo teplotě.

tělo (lidské)

Tělo je vymezený fyzický prostor odpovídající lidskému organismu, který je tvořen orgány, kostmi a svaly.