Facebook

Posilovat - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu posilovat.

Význam: Posilovat znamená zvyšovat sílu a vytrvalost, obvykle cvičením nebo tréninkem.

zeslabovat

Snížit intenzitu, sílu nebo hlasitost.

decimovat

Decimovat znamená zredukovat počet o desetinu, obvykle při likvidaci nebo omezování stávajícího počtu.

podrývat (autoritu)

Podrývat znamená jednostranně oslabit nebo omezit autoritu, moc nebo důvěryhodnost.

posilňovat (tělo)

Posilňováním těla se zvyšuje síla, výdrž, obratnost a zdraví.

zesilovat

Zesilovat znamená zvyšovat sílu, intenzitu nebo účinek čehokoli.

vzpružovat

Vzpružovat znamená působit na něco s cílem udržet nebo obnovit sílu a energii.

oslabovat

Oslabovat znamená snižovat intenzitu, sílu nebo účinnost.

povzbuzovat

Povzbuzovat znamená podněcovat, motivovat nebo přimět někoho k činu nebo akci.

podněcovat

Podněcovat znamená vybízet k něčemu, inspirovat k akci nebo motivovat k činnosti.

zpevňovat

Zpevňovat znamená zvyšovat sílu, pevnost, tuhost nebo odolnost materiálu.

upevňovat

Posilovat, zajišťovat či obhajovat pozici, postavení, názor nebo věc.

zvyšovat

Zvyšovat znamená zvětšovat, zvyšovat částku, intenzitu nebo počet.

stupňovat

Stupňovat znamená postupně zvyšovat intenzitu, intenzivitu, množství, stupeň či rychlost.

Podobná synonyma

zesilovat se

Zesilovat se znamená zvyšovat svou sílu, výkon nebo vliv.

poškodit (autoritu)

Oslabit, poškozit nebo zpochybnit autoritu nebo důvěru.

zvyšovat (výrobu)

Zvyšovat znamená zvýšit, zintenzivnit nebo navýšit množství výroby.

zpevňovat (sklo)

Zpevňovat sklo znamená proces přidávání přísad, aby se zlepšil jeho mechanický výkon a odolnost vůči prasknutí.

stupňovat (nároky)

Zvyšovat intenzitu nebo míru (něčeho) postupnými kroky.

upevňovat (vztahy)

Upevňovat znamená podporovat a zvyšovat pevnost a stabilitu vztahů.

oslabit (autoritu)

Oslabit znamená snížit sílu nebo vliv, jako je autorita.

zvyšovat se

Zvyšovat se znamená postupně se zvětšovat, zlepšovat nebo získávat na síle.

zvyšovat (hlas)

Zvyšovat znamená přidávat nebo zesilovat hlas, intenzitu nebo množství něčeho.

podněcovat (nenávist)

Podněcovat nenávist znamená vzbuzovat nebo živit myšlenky plné nenávisti a agrese.

podrývat

Podrývat znamená ohrozit, oslabit nebo narušit stabilitu či autoritu něčeho nebo někoho.

podněcovat <koho>

Podněcovat znamená vyvolávat či stimulovat jistou činnost, názor či zájem.

tělo Krista (bez kříže)

Tělo Krista označuje křesťanskou komunitu, která je spojena skrze víru v Ježíše Krista.

zpevňovat (ocel)

Zpevňování je proces, kterým se zvyšuje pevnost oceli pomocí tepelného zpracování.

zvyšovat tvrdost

Zvyšovat tvrdost znamená zvyšovat odolnost proti nárazu, oděru nebo teplotě.

zesilovat (zeď)

Zesilovat zeď znamená prohloubit ji, aby byla pevnější a odolnější.

oslabovat <co>

Oslabovat znamená snižovat sílu, intenzitu nebo účinek něčeho.

stupňovat se

Stupňovat se znamená postupně navyšovat intenzitu, sílu, množství nebo účinek čeho.

zvyšovat (ceny)

Zvyšovat znamená navyšovat, zvýšit, zhustit (např. ceny).

podněcovat <koho k čemu>

Podněcovat znamená vzbuzovat zájem, motivovat nebo vybízet k činnosti.

povzbuzovat <k čemu>

Povzbuzovat znamená podporovat a inspirovat někoho k něčemu.