Facebook

Zeslabovat - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu zeslabovat.

Význam: Snížit intenzitu, sílu nebo hlasitost.

decimovat

Decimovat znamená zredukovat počet o desetinu, obvykle při likvidaci nebo omezování stávajícího počtu.

podrývat (autoritu)

Podrývat znamená jednostranně oslabit nebo omezit autoritu, moc nebo důvěryhodnost.

posilovat

Posilovat znamená zvyšovat sílu a vytrvalost, obvykle cvičením nebo tréninkem.

oslabovat <co>

Oslabovat znamená snižovat sílu, intenzitu nebo účinek něčeho.

ochromovat

Ochromovat znamená omezovat či bránit v činnosti nebo ve výkonu, často tím, že se vyžaduje nějaká úhrada nebo povolení.

paralyzovat

Paralyzovat znamená ochromit, oslabit, znecitlivět nebo úplně ochromit pohyb nebo citlivost.

tišit <co>

Tišit znamená potlačovat nebo stlumit zvuk, hlas nebo jinou hlučnou činnost.

tlumit

Tlumit znamená omezovat, potlačovat nebo snižovat intenzitu (zvuku, světla, vibrací apod.).

snižovat <co>

Snižovat: zmenšovat, omezovat, zredukovat.

zmenšovat

Zmenšovat je snižovat velikost nebo objem něčeho; zmenšit se znamená zmenšit se.

ztenčovat

Ztenčovat znamená postupně ubývat, snižovat se, zmenšovat se.

Podobná synonyma

zmenšovat (rozdíly)

Zmenšovat rozdíly znamená snižovat jejich význam a vytvářet lepší porozumění mezi lidmi.

snížovat (náklady)

Snížení nákladů znamená omezení nebo zmenšení finančních prostředků vynaložených na nějakou činnost.

podrývat

Podrývat znamená systematicky ničit či oslabovat něco nebo někoho.

zmenšovat se

Snížení velikosti; zmenšování se.

paralyzovat (demonstraci)

Umlčet, zastavit, neumožnit pokračování, zmrazit jednání či jinou činnost.

snižovat (investice)

Snižování investic znamená omezování nákladů, aby se dosáhlo úspor peněz.

snižovat (odměnu)

Snižovat znamená zmenšovat, snižovat odměnu je tedy snižovat její výši.

snižovat se

Snižovat se znamená zmenšovat se, zmenšit se, redukovat se nebo se zmenšovat.

tišit

Tišit znamená utlumovat zvuk nebo snižovat jeho intenzitu.

ztenčovat se

Ztenčovat se znamená postupně se zmenšovat, ubývat, ztrácet tělesnou hmotnost.

oslabit (autoritu)

Oslabit znamená snížit sílu nebo vliv, jako je autorita.

snižovat

Snižovat znamená zmenšovat, omezovat nebo redukovat.

tlumit (oheň)

Tlumit znamená snížit intenzitu, v tomto případě oheň, a omezit jeho šíření.

oslabovat

Oslabovat znamená snižovat sílu, účinnost, vliv nebo sílu.

paralyzovat (dopravu)

Paralyzovat dopravu znamená úplně ji zastavit, zablokovat, nechat bez pohybu.