Facebook

Zeslabovat - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu zeslabovat.

Význam: Snížit intenzitu, sílu nebo hlasitost.

decimovat

Decimovat znamená zredukovat počet o desetinu, obvykle při likvidaci nebo omezování stávajícího počtu.

podrývat (autoritu)

Podrývat znamená jednostranně oslabit nebo omezit autoritu, moc nebo důvěryhodnost.

posilovat

Posilovat znamená zvyšovat sílu a vytrvalost, obvykle cvičením nebo tréninkem.

oslabovat <co>

Oslabovat znamená snižovat sílu, intenzitu nebo účinek něčeho.

ochromovat

Ochromovat znamená omezovat či bránit v činnosti nebo ve výkonu, často tím, že se vyžaduje nějaká úhrada nebo povolení.

paralyzovat

Paralyzovat znamená ochromit, oslabit, znecitlivět nebo úplně ochromit pohyb nebo citlivost.

tišit <co>

Tišit znamená potlačovat nebo stlumit zvuk, hlas nebo jinou hlučnou činnost.

tlumit

Tlumit znamená omezovat, potlačovat nebo snižovat intenzitu (zvuku, světla, vibrací apod.).

snižovat <co>

Snižovat: zmenšovat, omezovat, zredukovat.

zmenšovat

Zmenšovat je snižovat velikost nebo objem něčeho; zmenšit se znamená zmenšit se.

ztenčovat

Ztenčovat znamená postupně ubývat, snižovat se, zmenšovat se.

Podobná synonyma

posilovat se

Zvyšovat sílu a vytrvalost, cvičením nebo jinou formou fyzické aktivity.

snižovat (investice)

Snižování investic znamená omezování nákladů, aby se dosáhlo úspor peněz.

ztenčovat se

Ztenčovat se znamená postupně se zmenšovat, ubývat, ztrácet tělesnou hmotnost.

zmenšovat se

Zmenšovat se znamená postupně snižovat velikost, počet nebo množství.

snižovat

Snižovat znamená zmenšovat, omezovat nebo redukovat.

snižovat se

Snižovat se znamená zmenšovat se, zmenšit se, redukovat se nebo se zmenšovat.

tišit

Tišit znamená utlumovat zvuk nebo snižovat jeho intenzitu.

oslabovat

Oslabovat znamená snižovat sílu, intenzitu, vliv či hodnotu čehokoli.

podrývat

Podrývat znamená ohrozit, oslabit nebo narušit stabilitu či autoritu něčeho nebo někoho.

tišit <koho>

Tišit znamená potlačovat či utišovat něčí hlas, zvuky nebo výkřiky.

zmenšovat (rozdíly)

Zmenšovat rozdíly znamená snižovat jejich význam a vytvářet lepší porozumění mezi lidmi.

tlumit (nárazy)

Tlumit znamená snižovat nebo absorpovat sílu nebo intenzitu nárazu.

snižovat (odměnu)

Snižovat znamená zmenšovat, snižovat odměnu je tedy snižovat její výši.

paralyzovat (dopravu)

Paralyzovat dopravu znamená úplně ji zastavit, zablokovat, nechat bez pohybu.