Facebook

Podrývat (autoritu) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu podrývat (autoritu).

Význam: Podrývat znamená jednostranně oslabit nebo omezit autoritu, moc nebo důvěryhodnost.

zeslabovat

Snížit intenzitu, sílu nebo hlasitost.

decimovat

Decimovat znamená zredukovat počet o desetinu, obvykle při likvidaci nebo omezování stávajícího počtu.

posilovat

Posilovat znamená zvyšovat sílu a vytrvalost, obvykle cvičením nebo tréninkem.

Podobná synonyma

posilovat se

Zvyšovat sílu a vytrvalost, cvičením nebo jinou formou fyzické aktivity.