Facebook

Vynášet se - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu vynášet se.

Význam: Vynášet se znamená překonávat překážky a dosahovat cílů a úspěchů.

chvástat se

Chvástat se je sebehodnotit pozitivně, slavit své úspěchy a zdůrazňovat své schopnosti.

honosit se

Honosit se znamená chlubit se nebo se pochvalně zmínit o svých úspěších, schopnostech nebo zásluhách.

pyšnit se

Pyšnit se znamená chlubit se svými úspěchy, schopnostmi nebo úžasnými vlastnostmi.

povyšovat se

Povyšovat se znamená zdůrazňovat svou výjimečnost, mít pocit nadřazenosti, vystavovat se veřejnému obdivu a pochvalě.

vypínat se

Vypínat se znamená ukončit provoz, operaci nebo funkci systému nebo zařízení.

vychloubat se

Vychloubat se znamená vzdát se odpovědnosti a zbavit se závazků.

chlubit se

Chlubit se znamená vychvalovat se nebo prezentovat své úspěchy nebo dovednosti jiným lidem.

Podobná synonyma

chlubit se (úspěchy)

Chlubit se je vyjadřovat hrdost na své úspěchy, ocenění a dosahované výsledky.

pyšnit se <čím>

Pyšnit se znamená chlubit se čímsi, projevovat vysoký stupeň hrdosti a sebeuspokojení.

chlubit se <čím>

Chlubit se - zdůrazňovat svoji hrdost nebo úspěch vůči ostatním, vyprávět ostatním o svých úspěších.

povyšovat

Povyšovat znamená zvýšit hodnost, postavení nebo vážnost člověka nebo věci.

honosit se <čím>

Honosit se čímsi znamená chlubit se čímsi, jít s hlavou vztyčenou, být hrdý na to, co se dosáhlo.

povyšovat se <nad koho>

Povyšovat se : vystavovat se nadřazenosti nad někoho jiného, ukazovat jeho nedostatečnost.

vychloubat se (zásluhami)

Vychloubat se znamená chlubit se svými úspěchy, zásluhami a schopnostmi.

vypínat

Vypínat znamená odpojit zdroj energie a ukončit činnost.

vychloubat se <čím>

Vychloubat se znamená projevit se nebo vystupovat nafoukaně, předvádět se, chloubat se svými úspěchy či vlastnostmi.