Facebook

Honosit se - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu honosit se.

Význam: Honosit se znamená chlubit se nebo se pochvalně zmínit o svých úspěších, schopnostech nebo zásluhách.

pyšnit se <čím>

Pyšnit se znamená chlubit se čímsi, projevovat vysoký stupeň hrdosti a sebeuspokojení.

vychloubat se

Vychloubat se znamená chovat se jako nářez, být arogantní a nadřazený k druhým.

chlubit se

Chlubit se znamená projevovat pyšnost, hrdost nebo se pochlubit svými úspěchy nebo akcemi.

stavět na odiv <co>

Exhibovat, ukazovat, prezentovat.

vynášet se

Vynášet se znamená dosáhnout velkého úspěchu, získat uznání nebo se rychle šířit.

blýskat se

Blýskat se znamená být úspěšný, užívat si slávy a přátelství. Znamená to zářit a být výjimečný ve všem, co děláte.

chvástat se

Chvástat se je sebehodnotit pozitivně, slavit své úspěchy a zdůrazňovat své schopnosti.

pyšnit se

Pyšnit se znamená chlubit se svými úspěchy, schopnostmi nebo úžasnými vlastnostmi.

Podobná synonyma

vynášet

Vynášet znamená vyjádřit nějakou myšlenku, názor nebo přání nahlas.

chlubit se <čím>

Chlubit se - zdůrazňovat svoji hrdost nebo úspěch vůči ostatním, vyprávět ostatním o svých úspěších.

stavět

Stavět znamená vytvářet, zřizovat nebo opravovat budovy, stroje, zařízení a další stavby.

stavět se <jak>

Stavět se znamená postavit se na vlastní nohy, ustát se sám a cílevědomě se snažit dosáhnout svých cílů.

umění stavět

Umění stavět je schopnost konstruovat, vytvářet a vylepšovat struktury a budovy.

stavět se proti

Vyjadřovat odpor, postavit se proti, postavit se na odpor.

vychloubat se (zásluhami)

Vychloubat se znamená chlubit se svými úspěchy, zásluhami a schopnostmi.

stavět se (do řady)

Stavět se: uspořádat se do pořádku, uspořádat se do řady, aby se získalo co nejlepší výsledek.

odiv

Odiv je ozdobné oblečení nebo doplňky, které se nosí pro účely sebevyjádření nebo zdůraznění osobního stylu.

stavět se (na odpor)

Postavit se proti něčemu, vzdorovat, odolávat/bojovat se silou, energii a odhodláním.

stavět (tábor)

Stavět tábor znamená postavit tábořiště a zajištění všech potřebných věcí pro dlouhodobý pobyt.

stavět se <nad koho n. co>

Stavět se nad někoho/něco znamená ukazovat autoritu, nadřazenost a mít nad ním/ním moc.

vynášet (peníze)

Vynášet peníze znamená přenášet peníze z jednoho místa na druhé.

chlubit se (úspěchy)

Chlubit se je vyjadřovat hrdost na své úspěchy, ocenění a dosahované výsledky.

blýskat

Blýskat se vyznačuje jasným, intenzivním světlem. Může to být světlo blesku, umělého osvětlení nebo jiného zdroje.

stavět se

Stavět se znamená postavit se za něco nebo někoho, vyjádřit jasné stanovisko a zaujmout postoj.

stavět se <proti čemu>

Stavět se proti čemu znamená postavit se na odpor či se bránit proti něčemu.

vynášet (knihy)

Vynášet znamená představovat, hlásat nebo vyjadřovat názory nebo sny.

stavět se (do cesty)

Připravovat se na cestu; balit, připravovat věci, zásoby a přípravné kroky na cestu.

stavět se na odpor

Bránit se, obhajovat se, postavit se na odpor proti něčemu, odporovat nebo se postavit proti něčemu.