Facebook

Honosit se - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu honosit se.

Význam: Honosit se znamená chlubit se nebo se pochvalně zmínit o svých úspěších, schopnostech nebo zásluhách.

pyšnit se <čím>

Pyšnit se znamená chlubit se čímsi, projevovat vysoký stupeň hrdosti a sebeuspokojení.

vychloubat se

Vychloubat se znamená chovat se jako nářez, být arogantní a nadřazený k druhým.

chlubit se

Chlubit se znamená projevovat pyšnost, hrdost nebo se pochlubit svými úspěchy nebo akcemi.

stavět na odiv <co>

Exhibovat, ukazovat, prezentovat.

vynášet se

Vynášet se znamená dosáhnout velkého úspěchu, získat uznání nebo se rychle šířit.

blýskat se

Blýskat se znamená být úspěšný, užívat si slávy a přátelství. Znamená to zářit a být výjimečný ve všem, co děláte.

chvástat se

Chvástat se je sebehodnotit pozitivně, slavit své úspěchy a zdůrazňovat své schopnosti.

pyšnit se

Pyšnit se znamená chlubit se svými úspěchy, schopnostmi nebo úžasnými vlastnostmi.

Podobná synonyma

blýskat

Blýskat se vyznačuje jasným, intenzivním světlem. Může to být světlo blesku, umělého osvětlení nebo jiného zdroje.

vychloubat se (zásluhami)

Vychloubat se znamená chlubit se svými úspěchy, zásluhami a schopnostmi.

stavět se

Stavět se znamená postavit se za něco nebo někoho, vyjádřit jasné stanovisko a zaujmout postoj.

odiv

Odiv je ozdobné oblečení nebo doplňky, které se nosí pro účely sebevyjádření nebo zdůraznění osobního stylu.

vynášet (knihy)

Vynášet znamená představovat, hlásat nebo vyjadřovat názory nebo sny.

vynášet

Vynášet znamená vyjádřit nějakou myšlenku, názor nebo přání nahlas.

stavět se <proti čemu>

Stavět se proti čemu znamená postavit se na odpor či se bránit proti něčemu.

chlubit se <čím>

Chlubit se - zdůrazňovat svoji hrdost nebo úspěch vůči ostatním, vyprávět ostatním o svých úspěších.

stavět

Postavit, sestavit nebo vybudovat něco; vytvářet, stavět, konstruovat, vyrábět.

chlubit se (úspěchy)

Chlubit se je vyjadřovat hrdost na své úspěchy, ocenění a dosahované výsledky.

stavět <co>

Postavit, vybudovat nebo vystavět něco; začít něco vyrábět, stavět, budovat nebo stavět.

stavět (tábor)

Stavět tábor znamená postavit tábořiště a zajištění všech potřebných věcí pro dlouhodobý pobyt.

stavět se (do cesty)

Připravovat se na cestu; balit, připravovat věci, zásoby a přípravné kroky na cestu.

stavět se proti

Odmítnout, postavit se proti, být proti něčemu odhodlaně odpůrcem.

stavět se <jak>

Stavět se znamená postavit se na vlastní nohy, ustát se sám a cílevědomě se snažit dosáhnout svých cílů.

vynášet (peníze)

Vynášet peníze znamená přenášet peníze z jednoho místa na druhé.

stavět se (do řady)

Stavět se: uspořádat se do pořádku, uspořádat se do řady, aby se získalo co nejlepší výsledek.

vychloubat se <čím>

Vychloubat se znamená jevit se nadřazeně a bezohledně nad ostatními, často kvůli zvýšení vlastního sebevědomí.

vynášet (kartu)

Vynášet kartu znamená vytáhnout ji z balíčku, aby mohla být použita ve hře.

stavět (pomník)

Vytvářet trvalou památku, obvykle formou pomníku, pro upozornění na osobu, událost, nebo myšlenku.

stavět se na odpor

Bránit se, obhajovat se, postavit se na odpor proti něčemu, odporovat nebo se postavit proti něčemu.