Facebook

Chatrný - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu chatrný.

Význam: Chatrný je přídavné jméno, které označuje slabou, křehkou, křehkou a zranitelnou věc.

slabý

Slabý znamená oslabený, nedostatečný nebo nedostatečně silný.

malátný

Malátný se obvykle používá pro popis stavu, kdy je člověk nevýrazný, ospalý a unavený.

mdlý

Mdlý označuje pocity únavy, slabosti a nezájmu. Je to stav tělesné i duševní apatie.

bezmocný

Bezmocný znamená bez schopnosti či moci jednat, nebo i bez sil či úsilí dělat něco.

nemohoucí

Nemohoucí je označení pro člověka s postiženou schopností pohybovat se nebo provádět určitou činnost.

mátožný

Mátožný znamená smutný, zklamaný nebo bezmocný. Zobrazuje pocity ztráty a beznaděje.

silný

Silný znamená schopnost odolávat tlaku nebo náporu a přežít. Může to být fyzická, psychická nebo emocionální síla.

nevalný

Nevalný významuje nedostatečnou, neuspokojivou úroveň kvality nebo výkonu.

zchátralý

Zchátralý se obvykle vztahuje k věcem nebo strukturám, které byly postupně opuštěny nebo zanedbávány, čímž se zhoršila jejich kvalita nebo tvar.

sešlý

Sešlý je adjektivum znamenající rozbitý, zničený, poškozený, ošoupaný, pošlý nebo ošuntělý.

vetchý

Starý, zastaralý, opotřebovaný, ošuntělý; příslovce, které se používá k popisu těch, co jsou zanedbaní, nevyhovující či zastaralí.

zvetšelý

Zvětšený: zvětšený je to, co je větší než původní velikost nebo rozsah.

neduživý

Neduživý znamená slabý, nezdravý, nemocný až nemocný; může být použit k popisu osob i věcí.

bídný

Bídný je něco velmi špatného, ošklivého nebo nekvalitního.

špatný

Špatný = negativní, škodlivý, nedostatečný, neuspokojivý, nevhodný, neúspěšný.

chabý

Slovo "chabý" označuje slabou, neúplnou nebo nedostatečnou sílu, kvalitu nebo počet.

nedostatečný

Nedostatečný = nespolehlivý / neúplný / nedostatečný / neuspokojivý.

Podobná synonyma

zchátralý člověk

Člověk vyčerpaný životem, bez naděje, s fyzickým i psychickým úpadkem.

zápor (silný)

Zápor (silný) označuje odmítnutí nebo odpor k něčemu, je to silné a trvalé odmítnutí nebo odpor.

slabý (paměť)

Slabý znamená oslabený nebo neúčinný, obvykle použitý k popisu síly, intenzity nebo schopnosti.

neduživý (stařec)

Neduživý (stařec) je někdo, kdo trpí fyzickou či duševní slabostí a postupně se zhoršuje.

silný (pohlavek)

Silný je silný díky své síle, odvaze, odhodlání a schopnosti přemáhat překážky. Jeho vůdčí vlastnosti jsou vysoce ceněny a jeho energie může pomoci druhým dosáhnout cílů.

fotbalista (špatný)

Fotbalista je sportovec, který hraje fotbal. Hraje s míčem a snaží se ho dostat do branky soupeře.

sešlý člověk

Sešlý člověk je člověk s oslabenou fyzickou schopností, který je méně schopen provádět fyzické aktivity.

silný (náraz)

Silný náraz je intenzivní, rychlý a mohutný dopad nebo zásah, který může být destruktivní nebo škodlivý.

nekvalitní špatný

Nekvalitní: špatný, nedostačující, substandardní, neuspokojivý.

špatný rádce

Špatný rádce je někdo, kdo dává špatné rady nebo vede druhé k nezdaru.

špatný (dojem)

Negativní dojem, hluboké zklamání, zhoršení reputace.

individualita (silný)

Individualita je vlastnost, která se vyznačuje odlišností, jedinečností a schopností jednotlivce dělat věci svým vlastním způsobem.

velmi špatný

Velmi špatný znamená hrozný, extrémně špatný, velmi špatný stav.

mdlý (úsměv)

Mdlý úsměv je slabý, nevýrazný a neupřímný. Je to neúplný, pomalý a neohrabaný úsměv.

kůň (starý, sešlý)

Starý, sešlý kůň je obecně označení pro koně, který má vyšší věk a jeho síla a výkonnost se snížila.

špatný (herec)

Špatný herec je herec s nedostatečnými schopnostmi, který hraje svou roli špatně.

silný (řev)

Silný řev je intenzivní zvuk, který vyjadřuje sílu a hlasitost.

špatný čin

Špatný čin je skutek, který je zločinný, nespravedlivý nebo nedovolený podle zákonů nebo morálky.

dojem (silný)

Silný dojem je intenzivní a hluboký vjem nebo pocit, který zůstává dlouho po jeho zažití.

člověk (špatný)

Člověk, označení pro individuum s negativními vlastnostmi, např. závist, lhostejnost, nespravedlnost.