Facebook

Případ (právní) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu případ (právní).

Význam: Případ je situace, která je předmětem soudního řízení; je to jedna strana proti druhé straně, která se snaží dosáhnout výhod prostřednictvím právních argumentů.

věc

Věc je objekt, co může být vnímán našimi smysly nebo myšlenkově pojat.

spor

Diskuse nebo soutěž o názor, postavení nebo uznání; často se uskutečňuje ve formě debaty nebo soutěže.

Podobná synonyma

urovnat (spor)

Urovnat spor znamená najít vhodné řešení, které uspokojí obě strany.

vleklý spor

Dlouhotrvající spory nebo nesouhlas, který se protáhne na dlouhou dobu.

urovnávat (spor)

Řešit, smířit, usmířit a dojít k dohodě ve sporu.

podnítit (spor)

Podnítit (spor) znamená vyvolat, povzbudit či stimulovat diskusi, konflikt nebo polemiku.

vést spor <s kým>

Vést spor je proces hádání se, diskutování a obhajování něčeho, co oba zúčastněné strany považují za správné.

rozřešit (spor)

Rozřešit: najít řešení, vyřešit spor, usmířit strany.

řešit (spor)

Řešit: vyřešit, najít řešení, smířit se, urovnat spor.

vyřešit (spor)

Vyřešit spor znamená dosáhnout dohody mezi stranami, aby nastala trvalá a uspokojivá shoda.

mít spor <s kým>

Mít spor je hádka nebo konflikt mezi dvěma lidmi nebo skupinami.

rozhodovat (spor)

Rozhodovat znamená vyřešit spor pomocí učinění rozhodnutí.

rozsoudit (spor)

Rozsoudit znamená odstranit, vyřešit nebo rozhodnout spor.

mírnit (spor)

Mírnit znamená přirozeně a diplomaticky snižovat intenzitu napětí nebo případného sporu.

rozsuzovat (spor)

Rozsuzovat znamená projednávat spor a analyzovat jeho okolnosti, aby bylo dosaženo uspokojivého řešení.

nastávat (spor)

Nastávat znamená nastupovat, začínat nebo dostávat se do stavu, situace nebo okolností.

rozhodnout (spor)

Rozhodnout znamená vydat definitivní a konečné rozhodnutí o sporu.

soudní spor

Soudní spor je proces, ve kterém se dvě strany snaží uspokojit své zájmy před soudem prostřednictvím argumentů a důkazů.