Facebook

Bránit se - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu bránit se.

Význam: Bránit se znamená, aby se člověk ubránil nebezpečí nebo útoku, buď fyzicky, nebo psychicky.

hájit se

Bránit se násilí, diskriminaci, kritice nebo jiným nepříznivým situacím, obhajovat se a hájit své práva.

čelit

Čelit znamená stát tváří v tvář nepříjemnostem, úskalím a obtížím a činit taková rozhodnutí, která jsou pro danou situaci nejlepší.

chránit se

Chránit se znamená bránit se rizikům a ohrožením, kterým člověk čelí, aby se ochránil před újmou.

vzdorovat <čemu>

Vzdorovat znamená odolávat čemukoli, čemu se snažíte čelit, být odolný a nedávat se.

odolávat

Vytrvat, postavit se náročné situaci a čelit překážkám.

držet se

Držet se znamená dodržovat nebo se řídit něčím, jako například pravidly, zákony, názory či návyky.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odmítat nebo se bránit, nepřistoupit na něco, čeho se někdo snaží dosáhnout.

vzpouzet se

Vzpouzet se je odporovat nebo se bránit zákonu, příkazu nebo autoritě.

zpěčovat se

Zpěčovat se znamená zhoršovat nebo poškozovat se nebo někoho jiného něčím špatným.

odporovat (zdravému rozumu)

Odporovat znamená vyjádřit nesouhlas, oponovat, postavit se proti čemukoliv (zdravému rozumu).

vzpírat se

Vzpírat se znamená odolávat, bránit se nebo se protivit něčemu.

Podobná synonyma

odporovat si

Odmítat se podřídit nebo se postavit proti něčemu; odporovat si znamená vymezovat se proti něčemu nebo v něčem trvat.

odporovat <komu>

Odporovat znamená jednat proti jeho přání nebo názoru; projevovat nesouhlas nebo odpor.

přivyknout <čemu>

Přivyknout <čemu> znamená zvyknout si na něco, adaptovat se na nové podmínky.

vzpírat

Vzpírat znamená postavit se proti něčemu, odporovat, vzdorovat, bránit se či nesouhlasit.

odporovat

Odporovat znamená vyjádřit nesouhlas s něčím či někým, vyjádřit opačný názor nebo postoj.

uniknout <čemu>

Uniknout <čemu> znamená uprchnout, vyhnout se něčemu, vyváznout z něčeho.

nutit <koho k čemu>

Nutit znamená donutit, násilím nebo nátlakem přimět k činu.

zvykat <komu n. čemu>

Zvykat - učit se očekávat, že se něco bude opakovat, nebo vyžadovat trvalou přítomnost něčeho.

poutat <koho k čemu>

Poutat znamená vázat, vepsat, zajistit někoho k čemu.

chránit

Chránit znamená ochraňovat nebo obhajovat; zajistit, aby se něco nebo někdo nedostal do nebezpečí nebo nebyl poškozen.

propadnout <čemu>

Propadnout <čemu> znamená ztratit zájem o něco, nebo se něčemu vzdalovat.

postavit se <proti čemu>

Bránit se/se postavit proti něčemu; odporovat čemukoliv.

rozumět <čemu>

Chápat, pochopit, vnímat (co je řečeno nebo napsáno).

dodat <co k čemu>

Přinést, dodávat, přidat co je třeba; splnit požadavek.

zabránit <čemu>

Zabránit: učinit tak, aby se něco nemohlo stát nebo se nestalo.

přimět <koho k čemu>

Přimět: donutit k něčemu, vynutit si (čin, poslušnost).

pobízet <koho k čemu>

Pobízet znamená vyzývat k činu, aby se někdo snažil k dosažení určitého cíle.

vztahovat se <k čemu n. na co>

Vztahovat se znamená být propojen, sdílet vzájemnou závislost a příslušnost k něčemu.

přestat se držet

Přestat se držet znamená ukončit něco co se dělalo, začít dělat něco jiného.

hájit <koho> (u soudu)

Bránit práva a zájmy člověka před soudem, obhajovat ho a podporovat ho v jeho obraně.

přizpůsobit <co čemu>

Přizpůsobit se: změnit své chování nebo postoje, aby odpovídaly požadavkům nebo situaci.

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se: uniknout, vyvarovat se, vyhýbat se čemukoli.

položit <co k čemu>

Položit znamená umístit nebo dát něco na jiné místo, nebo na druhou stranu.

podnítit <koho k čemu>

Podnítit znamená vyvolat pozitivní reakci, motivaci nebo aktivitu u někoho.

držet

Držet znamená udržovat, držet se čeho, chovat se, pevně držet, případně držet slovo.

věnovat se <čemu>

Věnovat se znamená intenzivně se zaměřit na něco, trávit čas činností či myšlenek k danému tématu.

přihlížet <k čemu>

Přihlížet znamená dívat se, sledovat, pozorovat danou situaci nebo událost.

schylovat se <k čemu>

Schylovat se znamená přibližovat se k něčemu, zmírňovat se, ubírat se směrem k něčemu.

mít se <k čemu>

Mít se znamená být ve zdraví a mít dobrou fyzickou i duševní pohodu.