Facebook

Akutní - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu akutní.

Význam: Naléhavý; stav, který vyžaduje okamžitou léčbu; situace, která je naléhavá a vyžaduje rychlou reakci.

prudký

Prudký je velmi intenzivní, rychlý a náhlý; může se týkat pohybu, zvuku, změn nebo větru.

silný

Silný se vztahuje k něčemu, co je pevné, silné, odolné, spolehlivé nebo energické.

náhlý

Náhlý znamená překvapivý, neočekávaný a rychlý.

bezprostřední

Bezprostřední je to, co je okamžité, bez zpoždění nebo přerušení.

neodkladný

Neodkladný znamená okamžitý, urgentní, naléhavý a nutný.

naléhavý

Naléhavý znamená naléhat na něco, co je důležité a třeba okamžitě vyřešit.

stálý

Stálý je to, co se nemění nebo je stabilní a trvalé.

vleklý

Vleklý znamená dlouho trvající, trpělivý a únavný. Je to obtížný proces, který se postupně vyvíjí v čase.

Podobná synonyma

prudký člověk

Člověk s prudkým chováním; impulzivní, vzteklý, krutý, bezohledný a agresivní.

tlak (prudký)

Tlak je fyzikální veličina, která popisuje sílu na jednotku plochy. Je to silná síla, která se tlačí nebo tlačí na danou plochu.

zápor (silný)

Zápor (silný) označuje odmítnutí nebo odpor k něčemu, je to silné a trvalé odmítnutí nebo odpor.

pohyb (prudký)

Pohyb (prudký) je rychlá a intenzivní změna pozice nebo stavu.

naléhavý (problém)

Naléhavý problém je situace, která vyžaduje okamžité řešení.

vleklý spor

Dlouhotrvající spory nebo nesouhlas, který se protáhne na dlouhou dobu.

individualita (silný)

Individualita je vlastnost, která se vyznačuje odlišností, jedinečností a schopností jednotlivce dělat věci svým vlastním způsobem.

obrat (náhlý)

Obrat je náhlá změna ve směru, rychlosti nebo stavu.

bezprostřední poznání

Bezprostřední poznání je proces pochopení informací bez potřeby dalšího uvažování nebo analýzy.

silný (náraz)

Silný náraz je intenzivní, rychlý a mohutný dopad nebo zásah, který může být destruktivní nebo škodlivý.

silný (pohlavek)

Silný je silný díky své síle, odvaze, odhodlání a schopnosti přemáhat překážky. Jeho vůdčí vlastnosti jsou vysoce ceněny a jeho energie může pomoci druhým dosáhnout cílů.

naléhavý (záležitost)

Naléhavý znamená důležitý, okamžitě vyžadující pozornost a rychlou akci.

prudký (smích)

Prudký smích je silný, náhlý a hlasitý smích, obvykle vyvolaný náhlou radostí nebo překvapením.

dojem (silný)

Silný dojem je intenzivní a hluboký vjem nebo pocit, který zůstává dlouho po jeho zažití.

být naléhavý

Být naléhavý znamená přijímat akce bez zbytečného odkladu; je to důraz na důležitost, rychlost a důslednost.

bezprostřední složka

Bezprostřední složka je část nebo součást něčeho, která je okamžitě dostupná a vyžaduje minimální úpravy.

déšť (prudký)

Prudký déšť je silný a intenzivní dešťový úkaz, který je doprovázen silnými záblesky, duněním hromu a silným lijákem.

náhlý obrat

Náhlý obrat je rychlé a nečekané změny situace, názoru, činu nebo postoje.

silný (řev)

Silný řev je intenzivní zvuk, který vyjadřuje sílu a hlasitost.