Facebook

Ztěžka - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu ztěžka.

Význam: Ztěžka znamená s námahou, úsilím nebo obtížemi; často se používá pro vyjádření náročnosti úkolu.

těžko

Těžko znamená obtížně, s námahou nebo s velkým úsilím.

obtížně

Obtížně znamená těžko, složitě, namáhavě; představuje náročnou situaci, která vyžaduje úsilí a trpělivost.

svízelně

Těžké, obtížné; nebezpečné nebo náročné; často nepříjemné; vyžadující značnou úsilí a úpornost.

snadno

Snadno je to, co je lehce proveditelné nebo pochopitelné.

těžce

Těžce znamená s obtížemi, únavou, obtížně, námahou nebo velkou snahou.

nesnadno

S obtížemi, těžce; s velkou námahou, úsilím; nelehce, obtížně.

stěží

Stěží znamená s námahou, se složitostí, obtížně.

ztuha

Ztuha je stav, kdy se člověk cítí napjatý, jakoby se snažil zadržet dech. Projevuje se to např. ztuhnutím svalů, studem, neklidem nebo obavami.

lehce

Lehce znamená něco, co je jednoduché nebo snadné, nebo má nízkou hmotnost nebo intenzitu.

zlehka

Velmi jemně, šetrně, lehce.

Podobná synonyma

těžce pracovat

Těžce pracovat znamená soustavně, pečlivě a intenzivně věnovat energii a úsilí vykonávání práce.

lehce se opít

Opít se lehce znamená vypít dostatečné množství alkoholu, aby se člověk cítil opilý, ale ne tak, aby ho to zasáhlo příliš silně.

našlapovat (těžce)

Našlapovat znamená vykonávat těžkou práci, při které je nutné často opakovat stejné úkony.

stěží vyhovující

Stěží vyhovující znamená, že dané minimum požadavků nebo očekávání je splněno, ale s jistými problémy a obtížemi.

stěží viditelný

Stěží viditelný se vztahuje k situaci, kdy je něco tak malé, že je těžké je vidět. Je to velmi nenápadný a nepřehledný.

tvořit (těžce)

Tvořit znamená vytvářet, vytvářet nové věci, případně zlepšovat ty stávající. Těžké tvoření zahrnuje obtížné úkoly, vyžadující koncentraci a vytrvalost.

těžce vydělaný

Těžce vydělaný - vyjadřuje námahu, úsilí a čas věnovaný získání získaných prostředků.

snadno pochopitelný

Snadno pochopitelný je výraz pro informace, které jsou jednoduše srozumitelné a jasné.

došlápnout (těžce)

Učinit něco náročného, obtížného nebo fyzicky náročného.

dosednout (těžce)

Dosednout těžce znamená dosáhnout čehosi po úmorném úsilí, často s obtížemi a s velkou námahou.

dotknout se <čeho> (lehce)

Dotknout se čeho lehce znamená jemně ho pohladit, zkusit, či prozkoumat.

snadno,

Snadno: bez velké námahy, pohodlně; lehce.

jít (těžce)

Jít těžce znamená vykonávat úkoly s námahou, pozorností a přemáháním.

těžko chápavý

Těžko chápavý = obtížné pochopitelný, složitý, nepochopitelný, nesnadno pochopitelný.

snadno stravitelný (maso)

Snadno stravitelné maso je maso s nízkou koncentrací tuku a vlákniny pro snadnou trávení.

vyjít (těžce)

Vyjít těžce znamená dosáhnout čehož s velkým úsilím, velkou námahou.

projít (stěží)

Překonat něco náročného, obtížného nebo nečekaného.

oddychovat (těžce)

Oddychovat těžce znamená relaxovat a uvolňovat napětí, aby člověk mohl načerpat sílu, vyčistit si mysl a zotavit se z únavy.

lehce přetřít

Pomalu a jemně přetřít povrch tak, aby nebylo zřetelných stop po čištění.

dostat se <kam> (stěží)

Dostat se znamená dosáhnout cíle, který jsme si stanovili, aniž bychom narazili na překážky.