Facebook

Snadno - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu snadno.

Význam: Snadno je to, co je lehce proveditelné nebo pochopitelné.

těžko

Těžko znamená obtížně, s námahou nebo s velkým úsilím.

ztěžka

Ztěžka znamená s námahou, úsilím nebo obtížemi; často se používá pro vyjádření náročnosti úkolu.

obtížně

Obtížně znamená těžko, složitě, namáhavě; představuje náročnou situaci, která vyžaduje úsilí a trpělivost.

svízelně

Těžké, obtížné; nebezpečné nebo náročné; často nepříjemné; vyžadující značnou úsilí a úpornost.

Podobná synonyma

těžko chápavý

Těžko chápavý = obtížné pochopitelný, složitý, nepochopitelný, nesnadno pochopitelný.