Facebook

Způsobný - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu způsobný.

Význam: Způsobný je vysoce úctyhodný, respektovaný, ohleduplný a zdvořilý chování.

podřízený

Podřízený je člověk, který je vůči někomu nebo něčemu podřazený a odpovídá na jeho/její/jeho pokyny.

hodný (chlapec)

Hodný je chlapec, který se chová slušně, je laskavý, milý, nápomocný a starostlivý.

vzpurný

Vzpurný se odkazuje na lidi, kteří se odmítají podrobit autoritě, jsou odmítaví vůči pravidlům a právu a jsou ochotni se bránit proti nespravedlivosti.

hodný

Hodný je adjektivum, které označuje osobu, která je zbožná, zdvořilá, ochotná a velkorysá.

slušný

Slušný je označení pro osobu, která se chová správně, je vstřícná a ohleduplná k druhým.

zdvořilý

Zdvořilost je vyjadřování úcty a vlídnosti vůči druhým, které vyžaduje úcta, respekt a slušné chování.

darebný

Darebný znamená zlý, podlý nebo bezcitný; člověk, který koná zlé skutky, případně je zákeřný či neúctivý.

Podobná synonyma

hodný ocenění

Velmi uznávaný, vysoko ceněný; důstojný pozornosti a uznání.

chlapec

Chlapec je mladý muž ve věku od dětství po puberty. Je to syn nebo synovec pohlaví mužského.

nezdárný (chlapec)

Nezdárný chlapec je nesmělý, nenápadný a zdrženlivý. Nedává najevo své emoce a často bývá přehlížen.

bystrý (chlapec)

Bystrý chlapec je inteligentní, pozorný a soustředěný; vyvážený, s dobrými schopnostmi učení a pozorností k detailům.

neposedný (chlapec)

Neposedný chlapec je někdo, kdo je hyperaktivní, zvídavý a nedokáže se dlouho soustředit. Často je příliš hlučný a bývá obtížné ho uklidnit.

hodný (člověk)

Člověk s dobrými mravy, spravedlivý a laskavý, který se chová slušně a je oblíbený.