Facebook

Vzpurný - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu vzpurný.

Význam: Vzpurný se odkazuje na lidi, kteří se odmítají podrobit autoritě, jsou odmítaví vůči pravidlům a právu a jsou ochotni se bránit proti nespravedlivosti.

podřízený

Podřízený je člověk, který je vůči někomu nebo něčemu podřazený a odpovídá na jeho/její/jeho pokyny.

hodný (chlapec)

Hodný je chlapec, který se chová slušně, je laskavý, milý, nápomocný a starostlivý.

způsobný

Způsobný je vysoce úctyhodný, respektovaný, ohleduplný a zdvořilý chování.

odbojný

Odbojný je to, co je v opozici s existujícím řádem, zvyky nebo autoritou; znamená to odpor, vzpouru nebo vystoupení.

bouřící se

Bouřící se znamená vztekat se, vyvolávat bouřlivý odpor, projevovat veřejné nespokojenost.

buřičský

Buřičský je slovo označující činy odporu proti autoritářským vládním systémům a zařízením.

rebelantský

Rebelantský se označuje jako odporující nebo vzbouřenecký. Znamená to, že se jedná o činy či projevy odporu vůči autoritám nebo zavedeným pravidlům.

pokorný

Pokorný znamená vážit si druhých, přijímat jejich názory a přesvědčení s úctou a respektem.

nepoddajný

Nepoddajný je označení pro vlastnost, kterou mají některé věci, lidé nebo situace, znamená, že se nedají jednoduše změnit.

neposlušný

Neposlušný = neuposlechnutí požadavku; odmítnutí plnit příkazy; nedodržování autority.

Podobná synonyma

hodný

Hodný je člověk, který je milý, laskavý, přívětivý, ohleduplný a uctivý k ostatním.

chlapec

Chlapec je mladší muž, který ještě nedosáhl plnoletosti.

neposedný (chlapec)

Neposedný chlapec je někdo, kdo je hyperaktivní, zvídavý a nedokáže se dlouho soustředit. Často je příliš hlučný a bývá obtížné ho uklidnit.

bystrý (chlapec)

Bystrý chlapec je inteligentní, pozorný a soustředěný; vyvážený, s dobrými schopnostmi učení a pozorností k detailům.

hodný (člověk)

Člověk s dobrými mravy, spravedlivý a laskavý, který se chová slušně a je oblíbený.

nezdárný (chlapec)

Nezdárný chlapec je nesmělý, nenápadný a zdrženlivý. Nedává najevo své emoce a často bývá přehlížen.

hodný ocenění

Velmi uznávaný, vysoko ceněný; důstojný pozornosti a uznání.

nepoddajný (vlasy)

Nepoddajný znamená tuhý a nelámavý, obvykle se toto vztahuje ke vlasům, které nejsou ani snadno rozčesávatelné ani se nestříhají dobře.