Facebook

Podřízený - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu podřízený.

Význam: Podřízený je člověk, který je vůči někomu nebo něčemu podřazený a odpovídá na jeho/její/jeho pokyny.

závislý (služebně)

Závislý je osoba, která je v podřízené pozici vůči jiné osobě nebo instituci a je od ní závislá na informacích, příkazech nebo peněžních prostředcích.

nadřízený

Nadřízený je osoba, která stojí nad ostatními v hierarchii a má nad nimi autoritu.

vedlejší

Vedlejší je to, co je druhotné, nezákladní, sekundární nebo se běžně považuje za menší nebo méně důležité.

podřadný

Podřadný se vztahuje k něčemu, co je nižší nebo méně důležité než jiné věci. Je to něco, co se očekává, že bude mít druhořadou úlohu.

podružný

Podružný je menší, vedlejší část něčeho, která je součástí čehož.

podrobený

Podrobený se obecně vztahuje k tomu, že je někdo nebo něco podrobeno nadřazenosti, pravidlům, vlivu nebo moci.

nesamostatný

Nesamostatný znamená, že je něco závislé na něčem jiném a nezávisle nefunguje.

subalterní

Subalterní je pojem označující skupinu lidí, která je postavena pod druhé, obvykle mocnější skupinu.

hodný (chlapec)

Hodný je chlapec, který se chová slušně, je laskavý, milý, nápomocný a starostlivý.

způsobný

Způsobný je vysoce úctyhodný, respektovaný, ohleduplný a zdvořilý chování.

vzpurný

Vzpurný se odkazuje na lidi, kteří se odmítají podrobit autoritě, jsou odmítaví vůči pravidlům a právu a jsou ochotni se bránit proti nespravedlivosti.

Podobná synonyma

závislý

Závislý je osoba, která je odkázána na druhou stranu pro svou podporu, útěchu a oporu.

nezdárný (chlapec)

Nezdárný chlapec je nesmělý, nenápadný a zdrženlivý. Nedává najevo své emoce a často bývá přehlížen.

chlapec

Chlapec je mladý muž ve věku od několika let do puberty nebo adolescence.

závislý <na čem>

Závislý je osoba, která je ovlivňována faktory vnějšího prostředí nebo něčím či někým jiným.

hodný

Hodný znamená laskavý, upřímný a milý; člověk, který je ohleduplný a ochotný pomoci druhým.

neposedný (chlapec)

Neposedný chlapec je někdo, kdo je hyperaktivní, zvídavý a nedokáže se dlouho soustředit. Často je příliš hlučný a bývá obtížné ho uklidnit.

vedlejší místnost

Místnost, která je od hlavního prostoru oddělena, například od obývacího pokoje nebo jídelny.

stát (závislý)

Stát je politické uspořádání, které má monopol na používání síly na území, kde jeho autorita je uznávána.

podřadný (zboží)

Podřadné zboží je levné a obvykle má nižší kvalitu než prémiové zboží.

bystrý (chlapec)

Bystrý chlapec je inteligentní, pozorný a soustředěný; vyvážený, s dobrými schopnostmi učení a pozorností k detailům.

příběh (vedlejší)

Příběh je vyprávění o událostech, postavách nebo příbězích, které jsou obvykle vyprávěny pro zábavu, poučení nebo pro sdělení poselství.

závislý <na kom>

Osoba závislá na někom je ta, která je odkázána na tu druhou osobu a závisí na ní pro svou podporu.

být závislý <na čem>

Být závislý znamená být nucen se spoléhat na něco nebo někoho jiného kvůli potřebám nebo chtíčům.

hodný ocenění

Velmi uznávaný, vysoko ceněný; důstojný pozornosti a uznání.