Facebook

Zpackat - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu zpackat.

Význam: Zpackat znamená vložit něco do menšího balení nebo do menšího prostoru, aby to bylo pohodlné přepravovat. Toto slovo se obvykle používá k popisu procesu balení oblečení, nábytku nebo jiných předmětů.

zkazit <co>

Zkazit znamená poškodit nebo poškodit něco způsobením škody nebo poškození. To může být fyzické poškození nebo porušení něčího duševního nebo morálního stavu. Zkazit může také znamenat zničit nebo zne

pokazit <co>

Zničit, zhoršit, změnit k horšímu.

zkazit

Zkazit znamená způsobit poškození nebo zhoršit kvalitu čehokoli.

zbabrat

Zbabrat znamená udělat něco špatně, nebo neprostředkovaně odmítnout řešit něco obtížného.

zvrtat

Zvrtat znamená rychle otáčet nebo točit něco směrem dolů nebo kolem něčeho.

zvrzat

Zvrzat znamená vyhrabávat nebo zahrabávat; je to činnost, která se provádí k odstranění nebo uložení materiálu do země.

zpizdit

Zpizdit znamená uspíšit, urychlit nebo jednat rychleji.

zmršit

Zmršit znamená udělat něco špatně nebo neúspěšně, nebo něco zničit.

Podobná synonyma

pokazit

Znehodnotit, zkazit, poškodit; odchýlit se od stanovených pravidel.

zkazit se (jídlo)

Zkazit se znamená poškodit nebo znehodnotit jídlo, obvykle tím, že je nevhodně skladováno.

zkazit se

Zkazit se znamená udělat chybu nebo provést něco, co se nejeví jako správné.

pokazit se

Pokazit se: nezdařit se, neuspět, selhat, zklamat očekávání.

pokazit se (počasí)

Pokazit se počasí znamená, že jde o zhoršení počasí - např. déšť, bouřka, mlha atd.

pokazit se (motor)

Pokazit se (motor): selhání motoru, které způsobí, že nebude fungovat správně.

pokazit si (nervy)

Ztratit klid a trpět úzkostí a stresy kvůli něčemu, co se stalo nebo co se může stát.

pokazit (vztahy)

Pokazit vztahy znamená poškodit je, zhoršit je nebo je zničit.

pokazit (dítě)

Pokazit znamená udělat chybu nebo udělat něco špatně, zneužít nebo poškodit dítě.