Facebook

Zpackat - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu zpackat.

Význam: Zpackat znamená vložit něco do menšího balení nebo do menšího prostoru, aby to bylo pohodlné přepravovat. Toto slovo se obvykle používá k popisu procesu balení oblečení, nábytku nebo jiných předmětů.

zkazit <co>

Zkazit znamená poškodit nebo poškodit něco způsobením škody nebo poškození. To může být fyzické poškození nebo porušení něčího duševního nebo morálního stavu. Zkazit může také znamenat zničit nebo zne

pokazit <co>

Zničit, zhoršit, změnit k horšímu.

zkazit

Zkazit znamená způsobit poškození nebo zhoršit kvalitu čehokoli.

zbabrat

Zbabrat znamená udělat něco špatně, nebo neprostředkovaně odmítnout řešit něco obtížného.

zvrtat

Zvrtat znamená rychle otáčet nebo točit něco směrem dolů nebo kolem něčeho.

zvrzat

Zvrzat znamená vyhrabávat nebo zahrabávat; je to činnost, která se provádí k odstranění nebo uložení materiálu do země.

zpizdit

Zpizdit znamená uspíšit, urychlit nebo jednat rychleji.

zmršit

Zmršit znamená udělat něco špatně nebo neúspěšně, nebo něco zničit.

Podobná synonyma

zkazit se

Zkazit se znamená dělat chyby, které mohou vést k osobnímu selhání nebo zhoršení situace.

pokazit

Zničit, změnit nebo poškodit něco tak, že už není použitelné nebo funkční.

pokazit se

Pokazit se znamená selhat, zkrachovat nebo selhat v něčem, co bylo plánováno nebo očekáváno.

pokazit se (auto)

Pokazit se: auto selhává, nebo se rozbije, nebo selže a ztratí schopnost být spolehlivé a bezpečné.

zkazit se (mravně)

Zkazit se mravně znamená porušit morální standardy, jít proti etickým normám a dopustit se nespravedlivého jednání.

zkazit se (morálně)

Zkazit se znamená postupovat v rozporu s morálními zásadami a zásadami dobrého chování.

pokazit (dítě)

Pokazit znamená udělat chybu nebo udělat něco špatně, zneužít nebo poškodit dítě.

pokazit se (motor)

Pokazit se: znamená selhat, obvykle se toto slovo používá v souvislosti s mechanickou částí, např. selháním motoru.

zbabrat <co>

Zbabrat se označuje jako postupovat nezodpovědně, nedostojně nebo nečestně.

pokazit (vztahy)

Pokazit vztahy znamená poškodit je, zhoršit je nebo je zničit.

zkazit <koho n. co>

Zkazit: Ničit nebo poškodit něčí či něčí vlastnosti, činnosti nebo vlastnictví.

pokazit se (počasí)

Pokazit se počasí znamená, že jde o zhoršení počasí - např. déšť, bouřka, mlha atd.