Facebook

Zvrtat - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu zvrtat.

Význam: Zvrtat znamená rychle otáčet nebo točit něco směrem dolů nebo kolem něčeho.

pokazit <co>

Zničit, zhoršit, změnit k horšímu.

zkazit

Zkazit znamená způsobit poškození nebo zhoršit kvalitu čehokoli.

zbabrat

Zbabrat znamená udělat něco špatně, nebo neprostředkovaně odmítnout řešit něco obtížného.

zvrzat

Zvrzat znamená vyhrabávat nebo zahrabávat; je to činnost, která se provádí k odstranění nebo uložení materiálu do země.

zpizdit

Zpizdit znamená uspíšit, urychlit nebo jednat rychleji.

zmršit

Zmršit znamená udělat něco špatně nebo neúspěšně, nebo něco zničit.

zkazit <co>

Zkazit: poškodit nebo zhoršit kvalitu čeho/čoho.

pokazit

Zničit, změnit nebo poškodit něco tak, že už není použitelné nebo funkční.

zpackat

Zpackat znamená rychle a nepořádně zabalit či připravit něco k odjezdu.

Podobná synonyma

pokazit se

Pokazit se - dopustit chyby, nezdar, neúspěch, nežádoucí výsledek.

pokazit (vztahy)

Pokazit vztahy znamená poškodit je, zhoršit je nebo je zničit.

pokazit se (motor)

Pokazit se (motor): selhání motoru, které způsobí, že nebude fungovat správně.

zkazit se

Zkazit se znamená projevit se nepatřičným způsobem nebo vykonat něco, co je nezákonné, nežádoucí nebo nevhodné.

zkazit se (jídlo)

Zkazit se znamená poškodit nebo znehodnotit jídlo, obvykle tím, že je nevhodně skladováno.

zbabrat <co>

Zbabrat se označuje jako postupovat nezodpovědně, nedostojně nebo nečestně.

pokazit si to <u koho>

Pokazit si to znamená provést něco, co se nepovede a následně způsobit škodu nebo ostudu dotyčné osobě.

pokazit se (počasí)

Pokazit se počasí znamená, že se zhorší nebo se změní na nežádoucí stav.

pokazit (dítě)

Pokazit znamená udělat chybu nebo udělat něco špatně, zneužít nebo poškodit dítě.

pokazit se (auto)

Pokazit se: auto selhává, nebo se rozbije, nebo selže a ztratí schopnost být spolehlivé a bezpečné.

zkazit se (mravně)

Zkazit se mravně znamená porušit morální standardy, jít proti etickým normám a dopustit se nespravedlivého jednání.

zkazit se (morálně)

Zkazit se znamená postupovat v rozporu s morálními zásadami a zásadami dobrého chování.

pokazit si (nervy)

Ztratit klid a trpět úzkostí a stresy kvůli něčemu, co se stalo nebo co se může stát.

zkazit <koho n. co>

Zkazit: Ničit nebo poškodit něčí či něčí vlastnosti, činnosti nebo vlastnictví.