Facebook

Zvrzat - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu zvrzat.

Význam: Zvrzat znamená vyhrabávat nebo zahrabávat; je to činnost, která se provádí k odstranění nebo uložení materiálu do země.

pokazit <co>

Zničit, zhoršit, změnit k horšímu.

zkazit

Zkazit znamená způsobit poškození nebo zhoršit kvalitu čehokoli.

zbabrat

Zbabrat znamená udělat něco špatně, nebo neprostředkovaně odmítnout řešit něco obtížného.

zvrtat

Zvrtat znamená rychle otáčet nebo točit něco směrem dolů nebo kolem něčeho.

zpizdit

Zpizdit znamená uspíšit, urychlit nebo jednat rychleji.

zmršit

Zmršit znamená udělat něco špatně nebo neúspěšně, nebo něco zničit.

zkazit <co>

Zkazit znamená poškodit, znehodnotit nebo zneužít něco.

zpackat

Zpackat se dává význam zabalit rychle a neuspořádaně.

Podobná synonyma

pokazit se (auto)

Pokazit se: auto selhává, nebo se rozbije, nebo selže a ztratí schopnost být spolehlivé a bezpečné.

pokazit se (motor)

Pokazit se (motor): selhání motoru, které způsobí, že nebude fungovat správně.

pokazit

Pokazit: zhoršit kvalitu nebo stav čeho, způsobit škodu, znehodnotit.

zkazit <koho n. co>

Zkazit: Ničit nebo poškodit něčí či něčí vlastnosti, činnosti nebo vlastnictví.

pokazit se

Pokazit se: nezdařit se, neuspět, selhat, zklamat očekávání.

zkazit se (jídlo)

Zkazit se znamená poškodit nebo znehodnotit jídlo, obvykle tím, že je nevhodně skladováno.

pokazit si (nervy)

Ztratit klid a trpět úzkostí a stresy kvůli něčemu, co se stalo nebo co se může stát.

zkazit se

Zkazit se znamená projevit se nepatřičným způsobem nebo vykonat něco, co je nezákonné, nežádoucí nebo nevhodné.

zkazit se (morálně)

Zkazit se znamená postupovat v rozporu s morálními zásadami a zásadami dobrého chování.