Facebook

Zkazit - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu zkazit.

Význam: Zkazit znamená způsobit poškození nebo zhoršit kvalitu čehokoli.

pokazit <co>

Znehodnotit, udělat chybu nebo poškodit.

zhatit

Zhatit znamená činit něco neplatným nebo zmařit jeho účel, zabránit, aby se něco stalo.

zmařit

Zmařit je zničit, zrušit nebo způsobit ztrátu něčeho.

zničit

Zničit znamená zcela zničit nebo poškodit objekt natolik, že se nedá použít nebo obnovit.

zbabrat <co>

Zbabrat se označuje jako postupovat nezodpovědně, nedostojně nebo nečestně.

zpackat

Zpackat se označuje jako nedbalé nebo nespolehlivé zacházení s čím/čím. Je to také synonymum pro nepořádek nebo chaotické jednání.

zvrtat

Zvrtat znamená broušením nebo frézováním vytvářet v obrobku závit.

zbabrat

Zbabrat znamená udělat něco špatně, nebo neprostředkovaně odmítnout řešit něco obtížného.

zvrzat

Zvrzat znamená vyhrabávat nebo zahrabávat; je to činnost, která se provádí k odstranění nebo uložení materiálu do země.

zpizdit

Zpizdit znamená uspíšit, urychlit nebo jednat rychleji.

zmršit

Zmršit znamená udělat něco špatně nebo neúspěšně, nebo něco zničit.

Podobná synonyma

zmařit (cit)

Zmařit znamená anulovat, zrušit nebo zničit; změnit výsledek nebo dopad něčeho.

zničit (výbuchem)

Zničit: zcela zničit, zničit úplně, zničit výbuchem.

zničit <co>

Zničit: fyzicky či psychicky zničit či destruovat; poškodit nebo zmařit.

pokazit se (motor)

Pokazit se: znamená selhat, obvykle se toto slovo používá v souvislosti s mechanickou částí, např. selháním motoru.

zmařit (jednání)

Zmařit znamená zrušit, zahodit, zneplatnit nebo znemožnit, aby činnost měla nějaký účinek.

pokazit

Pokazit znamená poškodit nebo zhoršit stav něčeho; způsobit problém nebo selhání.

zničit <koho n. co>

Zničit: vyhlazovat, ničit, poškozovat nebo zabíjet.

pokazit se (auto)

Pokazit se: auto selhává, nebo se rozbije, nebo selže a ztratí schopnost být spolehlivé a bezpečné.

zničit <koho>

Zničit znamená fyzicky, psychicky nebo ekonomicky zruinovat nebo způsobit trvalou škodu.

zničit (ponožky)

Zničit: roztrhat, poškodit nebo zničit nevratně.

pokazit si (nervy)

Ztratit klid a trpět úzkostí a stresy kvůli něčemu, co se stalo nebo co se může stát.

pokazit se

Pokazit se znamená selhat, zkrachovat nebo selhat v něčem, co bylo plánováno nebo očekáváno.

zničit (požár)

Zničit: zcela zničit, zlikvidovat, zmařit; v případě požáru: způsobit značnou materiální škodu.

pokazit si to <u koho>

Pokazit si to znamená provést něco, co se nepovede a následně způsobit škodu nebo ostudu dotyčné osobě.

zmařit <co komu>

Zmařit znamená neúspěšně dokončit, zrušit nebo znemožnit.

úplně zničit

Zničit úplně; bez návratu; zcela zničit.