Facebook

Upravit - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu upravit.

Význam: Upravit znamená přizpůsobit, změnit nebo přestavět něco, aby vyhovovalo daným podmínkám.

uspořádat <co>

Uspořádat: zorganizovat věci, činnosti nebo události systémově a řádně.

urovnat

Urovnat znamená zajistit pořádek, uspořádat něco nebo někoho do požadovaného stavu.

změnit <co>

Změnit: Přenést na jinou podobu, přeměnit, upravit, transformovat.

pozměnit

Změnit, upravit, přizpůsobit.

modifikovat

Modifikovat znamená měnit nebo upravovat něco, aby se změnilo či vylepšilo.

adaptovat

Adaptovat znamená přizpůsobit se novým podmínkám, měnit se, přizpůsobit se změnám.

přizpůsobit

Přizpůsobit: změnit nebo upravit část něčeho tak, aby bylo vhodné pro určitou situaci nebo potřebu.

opravit <co>

Opravit: vrátit do původního stavu, napravit škodu nebo nedostatek.

udělat korekturu

Provést kontrolu textu z hlediska pravopisu, interpunkce a stylistiky.

Podobná synonyma

opravit

Opravit znamená obnovit věc nebo systém do jeho normálního nebo požadovaného stavu.

přizpůsobit se

Přizpůsobit se: přijmout požadavky, podmínky nebo situaci a přizpůsobit se jim.

změnit se

Změnit se znamená přijmout novou podobu nebo stav; změnit se znamená přijmout novou myšlenku nebo jednání.

uspořádat

Organizovat, řádně pořadit; uspořádat znamená upravit, sestavit do systému.

udělat poklonu

Udělat poklonu znamená projevit úctu nebo poctu někomu, např. sklonit se nebo se před ním uklonit.

přizpůsobit <čemu>

Přizpůsobovat se, předvídat potřeby a způsoby, jak změnit něco, aby vyhovovalo požadavkům nebo okolnostem.

udělat

Udělat: vykonat, zrealizovat, provést; připravit nebo dokončit činnost.

udělat kompliment

Udělat kompliment je vyjádření pochvaly, uznání či obdivu něčemu, co je jinému člověku příjemné.

změnit <co na co>

Změnit znamená odlišit, měnit nebo převést něco z jedné podoby do druhé.

udělat (službu)

Udělat službu: provést něco pro ostatní, obětovat čas nebo úsilí, aby jim bylo užitečné.

udělat pořádek

Udělat pořádek: uspořádat a zorganizovat věci, místo nebo situaci, aby bylo jasné, jak a k čemu se mají používat.

změnit (převod)

Změnit znamená změnit stav nebo podobu něčího, co je jinak.

změnit (výsledek)

Změnit znamená měnit nebo převádět z jedné podoby do jiné; transformovat.

urovnat se

Urovnat se znamená dát dohromady všechny své myšlenky a pocity, aby člověk mohl vidět situaci z většího úhlu pohledu.

opravit co

Opravit: udělat nebo provést úpravy nebo změny něčeho, aby bylo správné nebo fungovalo lépe.

změnit (vedení)

Změnit znamená převést něco do jiného stavu, podoby nebo formy; činit změny v organizaci, plánu, systému nebo praxi.

udělat si čas

Udělat si čas znamená najít si čas na odpočinek, zábavu nebo činnosti důležité pro vlastní rozvoj.

udělat si procházku

Udělat si procházku znamená vydat se na krátkou cestu pěšky, obvykle k relaxaci nebo jako volnočasovou aktivitu.

udělat kus práce

Provést úkol nebo činnost, aby se dosáhlo očekávaného výsledku.

udělat pořádně

Vyřešit situaci vysoce kvalitním a správným způsobem.

změnit (systém)

Změnit systém znamená provést opravy nebo vylepšení, aby byl schopen fungovat nebo pracovat efektivněji.