Facebook

Udělat korekturu - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu udělat korekturu.

Význam: Provést kontrolu textu z hlediska pravopisu, interpunkce a stylistiky.

opravit <co>

Opravit: vrátit do původního stavu, napravit škodu nebo nedostatek.

upravit

Upravit znamená přizpůsobit, změnit nebo přestavět něco, aby vyhovovalo daným podmínkám.

Podobná synonyma

upravit (tok)

Upravit tok znamená měnit směr, intenzitu nebo hloubku toku, aby odpovídala potřebám.

opravit

Opravit znamená vrátit něco do původního stavu, nebo odstranit chybu, závadu nebo nedostatek.

upravit (finance)

Upravit znamená snížit nebo zvýšit finanční prostředky, aby byly v souladu s potřebami a cíli.

opravit (text)

Opravit: odstranit chyby a nedostatky, obnovit správnou funkčnost.

upravit se

Přizpůsobit se, změnit se, aby se vyhovělo daným podmínkám, pravidlům nebo okolnostem.

upravit číslo (dolů n. nahoru)

Upravit číslo znamená změnit jeho hodnotu buď nahoru nebo dolů.

upravit vlasy

Upravit vlasy znamená stříhat, fénovat, barvit, vlnit, kadeřnit nebo jinak stylizovat, aby vypadaly lépe.

opravit (auto)

Opravit auto znamená diagnostikovat a následně odstranit závady, aby auto fungovalo bezchybně.

upravit <co>

Změnit nebo přizpůsobit tak, aby odpovídalo určitým požadavkům.

upravit varem

Upravit varem znamená vařit jídlo pomocí tepelného zpracování, aby bylo dokonale uvařeno.

opravit co

Opravit: udělat nebo provést úpravy nebo změny něčeho, aby bylo správné nebo fungovalo lépe.