Facebook

Zdolat - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu zdolat.

Význam: Zdolat znamená dosáhnout úspěchu a překonat všechny překážky, které se na cestě objeví.

překonat (soupeře)

Překonat znamená porazit nebo předčit soupeře.

zkrotit

Zkrotit znamená omezit nebo ovládat, aby bylo dané chování méně silné nebo podřízené.

porazit

Porazit znamená vyhrát nad někým, případně něčím, například bojem, soutěží nebo soubojem.

zvítězit

Zvítězit znamená dosáhnout vítězství, úspěchu, triumfu nad něčím nebo někým.

přemoci <koho n. co>

Přemoci znamená překonat/porazit něco nebo někoho silou nebo přesvědčením.

zmoci

Zmoci se znamená ujmout se něčeho, soustředit se na to a dokončit to bez ohledu na překážky.

zvládnout

Dokončit činnost nebo úkol; splnit jej s úspěchem.

udolat

Udolat znamená překonat, prokázat odvahu a sílu, porazit náročnou výzvu.

překonat

Překonat: dosáhnout vítězství, porazit, převzít nad čím nebo někým, předstihnout, obhájit, splnit.

potlačit (povstání)

Potlačit: utlumit, zmírnit, zabránit, zastavit, rozdrtit.

zlomit

Zlomit znamená rozbít, něco například přetrhnout, přerazit nebo rozbít na kusy.

potřít

Potřít znamená rozmazat, rozetřít nebo něco nanést rovnoměrně a lehce.

Podobná synonyma

proklínat <koho>

Proklínat = přát někomu neštěstí nebo věcím zla, aby trpěli újmou nebo poklesem.

zvolit si <koho n. co>

Vybrat si, označit nebo určit někoho nebo něco, co je vhodné pro danou situaci.

přemoci <co>

Přemoci znamená porazit, vzdorovat a zvítězit nad něčím.

zničit <koho>

Zničit znamená fyzicky nebo psychicky poškodit, způsobit značnou škodu, znehodnotit, ztratit nebo odstranit.

rozrušovat <koho>

Rozrušovat znamená burcovat, vyvolávat neklid, rozčilovat.

zlomit se

Zlomit se znamená dočasně se vzdát, nechat se přemožit nebo selhat.

vybrat <koho>

Vybrat znamená vyčlenit jednu osobu nebo věc z více možností.

přivádět <koho kam>

Přivádět = dopravit něco nebo někoho na místo určení.

napadat <koho>

Napadat znamená fyzicky nebo psychicky útočit na osobu, aby ji donutila udělat něco, co nechce.

ochlazovat <koho n. co>

Ochlazovat znamená snižovat teplotu něčeho nebo někoho.

pomlouvat <koho>

Pomlouvat: šířit nepravdivé informace o někom s úmyslem ublížit.

povstání

Povstání je označení pro veřejné protesty s cílem změnit současný politický systém nebo obecnou situaci.

urazit <koho>

Urazit znamená dát najevo nelibost, naštvání, neúctu vůči někomu verbálně nebo fyzicky.

oslovovat <koho>

Oslovovat znamená vyjadřovat se k někomu použitím jeho jména, titulu či jiného oslovení.

přetížit <koho> (prací)

Přetížit někoho prací znamená dát mu na starosti více práce, než je schopný zvládnout.

dostihnout <koho>

Dostihnout znamená dosáhnout stejné úrovně nebo výkonu jako ten, koho se snažíme dostihnout.

ovládnout <koho n. co>

Ovládnout znamená získat nad něčím moc nebo kontrolu.

očistit <koho>

Očistit znamená odstranit nečistoty a nepořádek z jeho těla, oblečení nebo prostředí.

zjednat <pro koho co>

Zjednat: usilovat o dosažení něčeho, zajistit, vyřídit (pro koho/co).

vybízet <koho k čemu>

Vybízet znamená povzbuzovat někoho k činu či činnosti.

shazovat<koho>

Shazovat znamená očerňovat, ponižovat nebo urážet.

křičet <na koho>

Křičet znamená volat na někoho s hlasitou a silnou intenzitou.

zjednávat <pro koho co>

Zjednávat znamená usilovat o dosažení dohody mezi dvěma stranami (pro koho a co).

políčkovat <koho>

Políčkovat znamená chovat se vůči někomu arogantně, přehlížet jeho názory a dovolovat si před nímm.

propustit z práce <koho>

Propustit z práce - ukončit pracovní poměr s někým, obvykle z důvodu nezpůsobilosti nebo nevyhovujícího chování.

balamutit <koho>

Balamutit koho znamená ponižovat, urážet, očerňovat a podráždit toho člověka.

zmocnit se <koho n. čeho>

Zmocnit se čeho/koho: ujmout se autority, aby se dosáhlo cíle.

zlikvidovat <koho>

Zlikvidovat znamená násilím odstranit nebo zničit, obvykle se to používá k popisu vyhladit nějakou osobu nebo skupinu lidí.

zavřít <koho>

Uzavřít přístup někomu nebo něčemu; uzamknout a zabránit vstupu.

zmoci <co>

Zmoci se znamená uchopit něco a dosáhnout toho, co člověk chce.