Facebook

Porazit - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu porazit.

Význam: Porazit znamená vyhrát nad někým, případně něčím, například bojem, soutěží nebo soubojem.

skácet (strom)

Skácet znamená prořezat nebo odříznout větve stromu a ponechat jen hlavní kmen.

vykácet

Vykácet znamená rychle odstranit stromy a další dřeviny.

povalit

Povalit: převrátit (něco), přetočit (něco) na jinou stranu nebo do jiné polohy.

srazit (kuželku)

Hrát kuželky: srazit kuželky tím, že do nich hodíte kouli.

převrhnout (židli)

Převrhnout židli znamená ji převrátit, otočit ji na opačnou stranu, aby se nohy židle staly horní stranou.

přemoci (nepřítele)

Porazit nepřítele silou nebo vytrvalostí.

zdolat

Zdolat znamená dosáhnout nebo překonat něčeho těžkého, obtížného nebo vysoce postaveného.

překonat

Překonat znamená dosáhnout něčeho, co dřív nebylo možné, nebo se vyrovnat s něčím, co bylo obtížné.

potřít

Potřít znamená natřít, pokrýt čímś, dotknout se něčeho, obalit nebo oblepit.

usmrtit (prase)

Usmrtit prase znamená zabít, aby bylo možné získat jeho maso.

zabít

Zabít znamená fyzicky usmrtit, ukončit život člověka nebo živočicha.

překonat (soupeře)

Překonat znamená porazit nebo předčit soupeře.

zkrotit

Zkrotit znamená omezit nebo ovládat, aby bylo dané chování méně silné nebo podřízené.

zvítězit

Zvítězit znamená dosáhnout vítězství, úspěchu, triumfu nad něčím nebo někým.

Podobná synonyma

vytržený (strom)

Strom vytržený ze země, často při bouři nebo silném větru.

srazit se (s nepřítelem)

Střetnout se s nepřítelem, čelit mu a bojovat proti němu.

přemoci <koho n. co>

Přemoci znamená překonat/porazit něco nebo někoho silou nebo přesvědčením.

přemoci (přírodu)

Přemoci přírodu znamená ovládnout ji a využívat její sílu ve prospěch člověka.

zabít <koho>

Zabít znamená fyzicky zabránit v životě člověka nebo jiného živého tvora.

vykácet (les)

Vykácet les znamená odstranit všechny stromy ať už mechanickým, nebo chemickým způsobem.

zabít (mučením)

Umlčet někoho tak, že jej mučíte, aby zemřel.

srazit <koho>

Srazit: snížit hodnotu, množství nebo velikost čeho (člověka, cenu, náklady, úroveň atd.).

převrhnout (vůz)

Převrhnout vůz znamená převrátit ho na bok nebo na střechu.

zabít (utopením)

Zabít = udělat konec životu druhé osoby; nejčastěji fyzickou silou nebo utopením.

zdolat (chůzí)

Dosáhnout cíle chůzí, projít cestou, která je obtížná, ale možná.

usmrtit

Usmrtit někoho znamená způsobit jeho smrt, zabít ho.

usmrtit <koho>

Usmrtit znamená způsobit úmrtí někoho tím, že jej fyzicky zlikvidujete.

srazit

Snížit, omezit, zredukovat, ztenčit.

přemoci

Význam slova přemoci je úspěšně se vypořádat s něčím nebo někým; porazit nebo překonat překážky nebo překonat něčí odpor.

srazit se (mléko)

Srazit se znamená zredukovat množství mléka, aby se získalo hustší konzistence.

přemoci (hněv)

Přemoci znamená zvítězit nad hněvem, ovládnout si ho, vyhnout se přehnanému projevu.

prase

Prase je domácí zvíře, jehož maso se používá k přípravě jídel. Prase je také zdrojem mnoha produktů, jako je sádlo, kůže, chlupy, šlachy a další.

přemoci se

Přemoci se znamená vzdorovat svým slabostem a překonat nepříznivé okolnosti.

srazit se

Srazit se znamená přiblížit se někomu nebo něčemu, ať už fyzicky nebo mentálně.

překonat překážky

Překonat překážky znamená dosáhnout cíle i přes představované nástrahy a překážky.

zkrotit (koně)

Zkrotit znamená vzdát se odporu a naučit se poslouchat a ovládat své chování.

převrhnout se

Převrhnout se znamená doslova „převrátit se“ nebo „převálcovat se“, tedy dosáhnout bodu, kdy se člověk začne cítit unavený, vyčerpaný nebo přetížený.

skácet se

Skácet se znamená skočit na zem, klesnout nebo seskočit z výšky.

zabít (mečem)

Zabít mečem znamená dát smrt někomu nebo něčemu pomocí meče.

skácet

Skácet je pohyb, při kterém se člověk pohybuje z jednoho bodu na druhý rychle a v krátkých skocích.