Facebook

Závora - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu závora.

Význam: Závora je symbol, který se používá k označení počátku a konce textu, k odlišení slov či vět a k vymezení citací.

trám

Trám je dřevěná nosná konstrukce sloužící k podepření střechy nebo nějaké konstrukce.

kláda

Kláda je druh dřevěného proutku nebo trámu, který se používá k podpírání, stavbě nebo sváření.

příčné břevno

Příčné břevno je trámová konstrukce, která je obvykle umístěna mezi dvěma stěnami nebo stropy, aby vytvořila pevnou podporu.

uzávěr dveří

Uzávěr dveří je mechanické zařízení, které slouží k uzavření dveří a jejich zajištění proti otevření.

Podobná synonyma

břevno

Břevno je dlouhé dřevěné prkno, které se používá k zajištění nebo odstranění překážky, například při stavbách.

tlít (trám)

Tlít je technika používaná k spojení dvou trámů, kde jsou trámy spojeny pomocí klínů, vrutů nebo kování.

uzávěr

Uzávěr je závěrečná část článku, dokumentu, návrhu nebo jiného textu, která shrnuje hlavní myšlenky.

prasknout (trám)

Prasknout (trám): prorazit, roztáhnout, odtrhnout se, rozlomit, rozdrtit.

krovový (trám)

Krovový trám je dlouhá, pevná dřevěná konstrukční prvek, který se používá k podepření střechy nebo stropu.

ztrouchnivět (trám)

Ztrouchnivět znamená, že trám trpí procesem přirozeného rozkladu, který vede ke ztrátě pevnosti, síly a trvanlivosti.

trouchnivět (trám)

Trám se trouchniví, čímž se stává měkkým, slabým a nezdravým, což může způsobit závažnější poškození nebo zhroucení.

držadlo (dveří)

Držadlo je úchyt, který se používá k otevření a zavření dveří.

lámat se (trám)

Lámat se: znamená přetrhnout se, roztrhnout, prasknout, rozdrtit nebo zlomit.

dolehnout (uzávěr)

Dolehnout znamená ukončit něco, čímž vznikne jasný výsledek nebo situace.

zpráchnivět (trám)

Zpráchnivět trám znamená postupně ztrácet svou pevnost a trvanlivost vlivem biologických a chemických procesů.

příčně

Příčně znamená napříč, v kolmém směru; transverzální, obousměrný.

přejít kolem (dveří)

Přejít kolem dveří znamená projít okolo nich bez jejich otevírání.