Facebook

Dolehnout (uzávěr) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu dolehnout (uzávěr).

Význam: Dolehnout znamená ukončit něco, čímž vznikne jasný výsledek nebo situace.

lehnout si <ke komu>

Lehnout si k někomu znamená vyjádřit mu důvěru a náklonnost. Jde o symbolické gesto, které může být buď vyjádřením nadšení, nebo uklidněním.

přitisknout se

Přitisknout se znamená fyzicky se přibližovat, dotýkat se, přimykat se nebo se objímat.

přilnout (pevně)

Přilnout znamená pevně se přimknout k něčemu nebo někomu.

dosednout (dveře)

Dosednout znamená zavřít dveře tak, že se dotknou rámu a pevně zamknou.

Podobná synonyma

být příliš shovívavý <ke komu>

Být příliš shovívavý k někomu znamená příliš tolerovat jeho chování nebo jednání.

křivdit <komu>

Křivdit znamená šířit záměrně nepravdivé údaje a zpochybňovat úctu a důvěru, kterou někomu vyjadřujeme.

rozevřít se (dveře)

Otevřít se; roztáhnout se do stran, aby bylo možné projít.

půjčit <co komu>

Půjčit: dát komu něco na dočasné použití, za úplatu nebo zdarma, s tím, že to půjde vrátit.

nabít <komu>

Nabít znamená poskytnout mu příležitost, prostor nebo energii k tomu, aby mohl dosáhnout úspěchu.

prominout <co komu>

Prominout komu znamená odpustit mu jeho chybu nebo nezdary.

odplatit <komu čím>

Odplatit je vrátit stejnou měrou - poskytnout protihodnotu jako odměnu či trest.

odjet <komu>

Odjet znamená odejít z místa, kde se někdo nachází, jinam.

opřít se <komu>

Opřít se znamená odmítnout nebo odporovat něčemu, co říká nebo dělá.

vyhrožovat <komu>

Vyhrožovat je používat nebo vyjadřovat hrozbu nebo nátlak na někoho.

poskytovat <co komu>

Poskytovat znamená dávat něco komu, co potřebuje nebo očekává.

poslat <komu> vzkaz

Poslat osobě vzkaz - sdělit jí informace, myšlenky nebo pocity.

svěřit <co komu>

Svěřit znamená předat někomu moc nebo odpovědnost nad něčím.

odepřít <co komu>

Odmítnout či zamítnout žádost či prosbu někomu.

zabouchnout (dveře)

Uzamknout, zavřít dveře, aby nikdo nemohl vejít.

nepřiznat <co komu>

Nepřiznat - odmítnout něco přiznat; neuznat, že se něco stalo/nebo že je někdo vinný.

vydat <co komu>

Vydat znamená dát někomu něco, jako například vydat knihu, vydat pokyn, vydat rozsudek apod.

zošklivit se <co komu>

Udělat si nevzhledný vzhled; vyvolat špatný dojem.

<co komu> (neprávem)

"Co komu" je úsloví, které se vztahuje k právu každého člověka na svobodu, spravedlnost a přímou účast ve věcech veřejných. Znamená to, že každý má právo mít vliv na rozhodnutí, která se týkají jeho života.

předčítat <co komu>

Předčítat: číst něco před publikem, představovat někomu text nebo učivo.

ukrást <co komu>

Ukrást znamená bez svolení odcizit někomu jeho vlastnictví.

být nevěrný <komu>

Být nevěrný znamená podvádět danou osobu a porušit věrnostní slib.

padnout <komu> (šaty)

Padnout komu: dobře sedět, skvěle vypadat, být přesně na míru.

namlouvat <co komu>

Namlouvat = vyjednávat, domlouvat, dojednávat, snažit se o uzavření dohody.

dát komu za vyučenou

Dát komu za vyučenou znamená ukončit vztah, s někým se rozloučit a uzavřít s tím kapitolu.

dopravovat zboží <komu>

Dopravovat zboží znamená převážet ho z jednoho místa na druhé, aby se dostalo ke koncovému spotřebiteli.

připsat <co komu>

Připsat znamená přidělit nebo přiřadit něco (peníze, odpovědnost, úkol) konkrétní osobě nebo skupině.

zprotivit <co komu>

Zprotivit se komu: oponovat, stavět se proti jeho názoru či činům.