Facebook

Příčně - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu příčně.

Význam: Příčně znamená napříč, v kolmém směru; transverzální, obousměrný.

křížem

Křížem se označuje cestování napříč, přes, přes meze, hranice nebo jiné obtíže.

šikmo

Skloněný nebo nakloněný pod úhlem; nesouměrný; nekolmý.

rovně

Rovně: stejně, ve stejném směru; rovnoprávně, bez rozdílu.

Podobná synonyma

jít n. jet rovně

Jít: pohybovat se, přesouvat se vpřed; postupovat přímo k cíli.

znamenat se (křížem)

Znamenat se (křížem) znamená dohodnout se, že se něco nestane, či že se jedna strana zaváže něco splnit.

jít rovně

Jít rovně znamená jít přímo po přímce, která má stejný směr jako startovní bod.

křížem krážem

Křížem krážem znamená "všemi možnými způsoby", "marně", "bezúspěšně" nebo "bez cíle".

žehnat (křížem)

Žehnat (křížem) znamená přát někomu požehnání nebo štěstí.

seřezávat (šikmo)

Řezat šikmo ve směru od sebe, odřezávat části, aby byly vyrovnané.