Facebook

Kláda - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu kláda.

Význam: Kláda je druh dřevěného proutku nebo trámu, který se používá k podpírání, stavbě nebo sváření.

trám

Trám je dřevěná nosná konstrukce sloužící k podepření střechy nebo nějaké konstrukce.

závora

Závora je symbol, který se používá k označení počátku a konce textu, k odlišení slov či vět a k vymezení citací.

břevno

Břevno je dřevěná tyč, která se používá k podepírání a upevňování staveb.

kmen

Kmen je skupina lidí s obdobným původem a tradicí, často spojená s určitou geografickou oblastí.

klát

Klát znamená zvednout něco nad zem nebo postavit se na nohy.

nakládačka

Nakládačka je stroj pro manipulaci s nákladem, slouží k zvedání, nakládání a vykládání materiálu.

výprask

Fyzické trestání, které obvykle zahrnuje plácání nebo mučení; fyzické trestání s cílem přimět k poslušnosti.

Podobná synonyma

krovový (trám)

Krovový trám je dlouhá, pevná dřevěná konstrukční prvek, který se používá k podepření střechy nebo stropu.

práchnivět (kmen)

Práchnivět je strom nebo keř, který roste ve velkých skupinách, obvykle v lesích, a jehož kůra má charakteristický modrý odstín.

zpráchnivět (trám)

Zpráchnivět trám znamená postupně ztrácet svou pevnost a trvanlivost vlivem biologických a chemických procesů.

přitesat (kmen)

Přitesat je technika řezání kmenu na úroveň země, aby se zabránilo rozkladu.

lámat se (trám)

Lámat se: znamená přetrhnout se, roztrhnout, prasknout, rozdrtit nebo zlomit.

skutálet se (kmen)

Skutálet se znamená provádět rychlé pohyby, aby člověk dosáhl něčího cíle; obecně se to používá pro rychlé pohyby směrem dolů.

osekat (kmen)

Osekat kmen znamená odstranit část kůry a větví, aby byl kmen kultivovanější a silnější.

dát <komu> výprask

Udeřit nebo trestat někoho fyzicky, například bičem, páskem nebo remcáním.

prasknout (trám)

Prasknout (trám): prorazit, roztáhnout, odtrhnout se, rozlomit, rozdrtit.

ztrouchnivět (trám)

Ztrouchnivět znamená, že trám trpí procesem přirozeného rozkladu, který vede ke ztrátě pevnosti, síly a trvanlivosti.

příčné břevno

Příčné břevno je trámová konstrukce, která je obvykle umístěna mezi dvěma stěnami nebo stropy, aby vytvořila pevnou podporu.

trouchnivět (trám)

Trám se trouchniví, čímž se stává měkkým, slabým a nezdravým, což může způsobit závažnější poškození nebo zhroucení.

oklestit (kmen)

Oklestit znamená odříznout část kmenu, aby se omezilo jeho růst.

tlít (trám)

Tlít je technika používaná k spojení dvou trámů, kde jsou trámy spojeny pomocí klínů, vrutů nebo kování.

necivilizovaný (kmen)

Necivilizovaný kmen je skupina lidí, kteří žijí bez moderních technologií, kultury a zákonů.