Facebook

Kláda - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu kláda.

Význam: Kláda je druh dřevěného proutku nebo trámu, který se používá k podpírání, stavbě nebo sváření.

trám

Trám je dřevěná nosná konstrukce sloužící k podepření střechy nebo nějaké konstrukce.

závora

Závora je symbol, který se používá k označení počátku a konce textu, k odlišení slov či vět a k vymezení citací.

břevno

Břevno je dřevěná tyč, která se používá k podepírání a upevňování staveb.

kmen

Kmen je skupina lidí s obdobným původem a tradicí, často spojená s určitou geografickou oblastí.

klát

Klát znamená zvednout něco nad zem nebo postavit se na nohy.

nakládačka

Nakládačka je stroj pro manipulaci s nákladem, slouží k zvedání, nakládání a vykládání materiálu.

výprask

Fyzické trestání, které obvykle zahrnuje plácání nebo mučení; fyzické trestání s cílem přimět k poslušnosti.

Podobná synonyma

trouchnivět (trám)

Trám se trouchniví, čímž se stává měkkým, slabým a nezdravým, což může způsobit závažnější poškození nebo zhroucení.

ztrouchnivět (trám)

Ztrouchnivět znamená, že trám trpí procesem přirozeného rozkladu, který vede ke ztrátě pevnosti, síly a trvanlivosti.

prasknout (trám)

Prasknout (trám): prorazit, roztáhnout, odtrhnout se, rozlomit, rozdrtit.

tlít (trám)

Tlít je technika používaná k spojení dvou trámů, kde jsou trámy spojeny pomocí klínů, vrutů nebo kování.

dát <komu> výprask

Udeřit nebo trestat někoho fyzicky, například bičem, páskem nebo remcáním.

oklestit (kmen)

Oklestit znamená odříznout část kmenu, aby se omezilo jeho růst.

krovový (trám)

Krovový trám je dlouhá, pevná dřevěná konstrukční prvek, který se používá k podepření střechy nebo stropu.

skutálet se (kmen)

Skutálet se znamená provádět rychlé pohyby, aby člověk dosáhl něčího cíle; obecně se to používá pro rychlé pohyby směrem dolů.

práchnivět (kmen)

Práchnivět je strom nebo keř, který roste ve velkých skupinách, obvykle v lesích, a jehož kůra má charakteristický modrý odstín.

osekat (kmen)

Osekat kmen znamená odstranit část kůry a větví, aby byl kmen kultivovanější a silnější.

přitesat (kmen)

Přitesat je technika řezání kmenu na úroveň země, aby se zabránilo rozkladu.

příčné břevno

Příčné břevno je trámová konstrukce, která je obvykle umístěna mezi dvěma stěnami nebo stropy, aby vytvořila pevnou podporu.

necivilizovaný (kmen)

Necivilizovaný kmen je skupina lidí, kteří žijí bez moderních technologií, kultury a zákonů.

zpráchnivět (trám)

Zpráchnivět trám znamená postupně ztrácet svou pevnost a trvanlivost vlivem biologických a chemických procesů.

lámat se (trám)

Lámat se: znamená přetrhnout se, roztrhnout, prasknout, rozdrtit nebo zlomit.