Facebook

Postavit <kde> (auto) - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu postavit <kde> (auto).

Význam: Postavit auto: montovat součásti, aby bylo auto schopno jezdit.

stát <kde> (s autem)

Stát (s autem) znamená zastavit se, zastavit se na místě a přestat jezdit.

Podobná synonyma

stát^1

Stát je politická společnost s vymezenou teritoriální oblastí, vlastními institucemi a vlastními zákony.

stát se (čistým)

Stát se čistým znamená osvobodit se od všech negativních a škodlivých vlivů a získat čistou mysl a srdce.

narazit <do koho> (autem)

Narazit autem do někoho: náraz autem, který způsobí újmu na zdraví nebo majetku druhé osoby.

stát se zřetelným

Stát se zřetelným znamená dosáhnout jasnosti a jednoznačnosti ve vyjádření myšlenek nebo názorů.

stát se

Stát se znamená dosáhnout určitého stavu nebo úrovně, často po určitém procesu nebo události.

stát

Stát je politická organizace, která ovládá vymezenou oblast a zastřešuje občany, jež mají určitá práva a povinnosti.

zachytit <o co> (autem)

Zachytit auto znamená zabránit mu v odjezdu a zajistit ho, aby se nedostalo do rukou jiné osoby.

stát^5

Politická jednotka s vlastním právním systémem, územím, vládou a občany.

dovézt (autem)

Přepravit osobu nebo věc autem z jednoho místa do druhého.

projet se (autem)

Projet se autem znamená jízdu autem s cílem cestovat, užívat si a relaxovat.

stát se nepřístupným

Stát se nepřístupným znamená uzavřít se, postavit se odmítavě a být neochotný otevřít se jiným.

stát se <co komu>

Stát se = získat status, stát se čím/kým.

porazit <koho> (autem)

Porazit někoho autem znamená srazit ho autem, než jej dostihne.

podkopávat (stát)

Podkopávat znamená podvracet nebo oslabovat základy či základní postavení něčeho.

stát se zatvrzelým

Utrpět změnu v postoji nebo názoru a udržet si zatvrzelost, která vylučuje změnu.

havarovat (s autem)

Havarovat s autem znamená způsobit dopravní nehodu, kde dojde k poškození vozidla nebo zranění řidiče.

couvat (s autem)

Couvat znamená jízdu autem pohybující se směrem zpět.

dělit se (stát)

Dělit se znamená sdílet něco s ostatními, rozdělit se o to.

stát se chudším

Ztráta majetku nebo zdrojů, která vede k větší chudobě.

stát se aktuálním (problém)

Stát se aktuálním znamená aktualizovat téma a přizpůsobit se současným okolnostem.

civilizovaný stát

Civilizovaný stát je demokratický stát, kde jsou dodržována lidská práva, je zde rovnost před zákonem a je zde systém vlády s parlamentním systémem.

stát se členem <čeho>

Přijmout členství v něčem, co zahrnuje jistá práva a povinnosti.

stát se závislým <na čem>

Stát se závislým: začít něčemu podléhat a mít nad ním méně kontroly.

stať

Stať znamená dělat, provádět nebo být v pozici. Odkazuje na činnost, kterou člověk dělá nebo přijímá.