Facebook

Postavit <kde> (auto) - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu postavit <kde> (auto).

Význam: Postavit auto: montovat součásti, aby bylo auto schopno jezdit.

stát <kde> (s autem)

Stát (s autem) znamená zastavit se, zastavit se na místě a přestat jezdit.

Podobná synonyma

dopravit (co autem)

Dopravit znamená převézt osobu, zboží nebo jinou věc z jednoho místa na druhé pomocí auta.

stát^1

Stát je politická jednotka, která má vymezené hranice a nezávislost, vytváří vlastní vnitřní a zahraniční politiku a zastupuje občany.

stát se

Stát se znamená dojít do určitého stádia, změnit se nebo dosáhnout něčeho.

stať

Stať je část knihy, článku nebo jiného spisového díla, která se skládá z několika odstavců.

stát se <co>

Stát se: dosáhnout čeho; dostat se do stavu, kdy se něco stalo.

vozit se (autem)

Jezdit autem; přepravovat se autem z bodu A do bodu B.

stát

Stát je politická organizace, která ovládá vymezenou oblast a zastřešuje občany, jež mají určitá práva a povinnosti.

usmrtit (autem)

Usmrtit autem: způsobit smrt tím, že osobu přejede auto.

narazit <do koho> (autem)

Narazit autem do někoho: náraz autem, který způsobí újmu na zdraví nebo majetku druhé osoby.

stát <o co>

Stát je souhrnný pojem pro politickou organizaci lidí, která má území, vládu a suverenitu.

projet se (autem)

Projet se autem znamená jízdu autem s cílem cestovat, užívat si a relaxovat.

porazit <koho> (autem)

Porazit někoho autem znamená srazit ho autem, než jej dostihne.

zůstat stát

Zůstat stát znamená zůstat na stejném místě, nehýbat se ani neopouštět pozici, kterou člověk zaujal.

stát se slepým

Ztratit zrak a stát se slepým.

stát^5

Organizovaná politická společnost s vládou, teritoriálními hranicemi a suverenitou.

stát se zatvrzelým

Utrpět změnu v postoji nebo názoru a udržet si zatvrzelost, která vylučuje změnu.

stát na kotvách

Udržovat loď na místě za použití kotvových řetězů a kotev, aby se zabránilo pohybu.

stát se trpělivým

Být trpělivým znamená vytrvat v nepříznivých okolnostech a přijmout výsledek s klidem a odvahou.

zůstat stát (s autem)

Zůstat stát s autem znamená zastavit se s autem na místě a čekat.

civilizovaný stát

Civilizovaný stát je demokratický stát, kde jsou dodržována lidská práva, je zde rovnost před zákonem a je zde systém vlády s parlamentním systémem.

stát se zřetelným

Stát se zřetelným znamená dosáhnout jasnosti a jednoznačnosti ve vyjádření myšlenek nebo názorů.