Facebook

Vyznání - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu vyznání.

Význam: Vyznání je sdělení, které vyjadřuje názor nebo city, které se projevují veřejně. Je to jakési prohlášení, které je zaměřené na určitou osobu nebo situaci. Může to být projev lásky, úcty nebo úspěchu.

doznání

Doznání je vyjádření vin, přiznání se k něčemu nebo prohlášení, které je závazné a zpravidla přináší nějakou formu trestu nebo závazku.

konfese

Konfese je proces vyznání hříchů a přijetí rozhřešení od duchovního.

náboženství

Náboženství je systém víry, obřadů a rituálů, které věřící používají k uctívání a oslavě božstva nebo božských představ.

víra

Víra je důvěra v neviditelné, je to ochota věřit v něco, co je nezvratné. Je to silný pocit, který nás vede a dává nám sílu.

přesvědčení

Přesvědčení je stav mysli, ve kterém se člověk pevně drží svých názorů, postojů a víry.

krédo

Krédo je sestavená víra či prohlášení, která vyjadřuje principy nebo koncepty, které jsou pro danou osobu, společnost nebo skupinu zásadní.

přiznání

Přiznání je akt, ve kterém někdo sdělí něco, co je pro něj důležité nebo osobní, a přizná se k tomu.

Podobná synonyma

vynutit (přiznání)

Vynutit znamená násilím nebo tlakem dosáhnout požadovaného cíle, např. přinutit někoho k vyslovení něčeho, co nechtěl říci.

mít přesvědčení

Mít přesvědčení znamená věřit, že něco je správné a opírat se o to při svých jednáních.

přesvědčení (pevné)

Pevné přesvědčení je pevný názor, který o něčem člověk má a je ochotný se za něj postavit.

správný (víra)

Správná víra je podle náboženských učení názor, který je v souladu s biblí, pravdou nebo božskou vůlí.

pevné přesvědčení

Pevné přesvědčení je silné, trvalé uvědomění si něčeho a pevné víry v to.

víra (blouznivá)

Víra je silné přesvědčení, že něco je pravda, i když to nemůže být empiricky dokázáno.

dostávat <z koho> (přiznání)

Dostávat znamená získávat nějakou formu přiznání od dané osoby.

učitel náboženství

Učitel náboženství je osoba, která se zabývá studiem a učením o náboženství, jehož cílem je poskytnout studentům duchovní vedení.