Facebook

Podařit se <co komu> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu podařit se <co komu>.

Význam: Úspěšně dokončit něco, co bylo zamýšleno.

vydařit se

Uspět, splnit cíl, být úspěšný, dosáhnout cíle, dosáhnout požadovaného výsledku.

povést se

Povést se: jednat, chovat se; být úspěšný, dosáhnout úspěchu.

vyvést se

Vyvést se znamená dosáhnout úspěchu, vymanit se z problémů nebo situací a dosáhnout vrcholu.

Podobná synonyma

pověst

Pověst je tradiční příběh, který se šíří ústním podáním z generace na generaci.

vyvést

Vyvést znamená přenést něco z jednoho místa do druhého; nebo také vyjádřit názor nebo odůvodnění.

vyvést (na pastvu)

Vyvést: pustit do pastviny dobytka či jiná zvířata k pastvě.

vyvést <co>

Vyvést: vyjádřit či dokázat něco; dokázat, že je to pravda nebo správné.

vyvést z míry

Vyvést z míry znamená způsobit obrovskou změnu nebo zmatení.

vydařit se (zkouška)

Vydařit se znamená uspět, splnit cíl, dosáhnout požadovaného výsledku.

vyvést <koho> (ven)

Vyvést osobu ven, fyzicky ji vytáhnout z místa, kde se nachází.

vyvést (hloupost)

Vyvést v hlouposti je vyjádřit něco nesmyslného či nesprávného.