Facebook

Vyspělý - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu vyspělý.

Význam: Vyspělý je výraz, který se používá k označení vysoké úrovně vývoje, schopností nebo dovedností.

probuzený

Probuzený znamená být osvícený, vědomý, být ve stavu, kdy se člověk probouzí a zažívá nový začátek.

uvědomělý

Uvědomělý je stav, kdy člověk je si plně vědom toho, co dělá, jak to dělá a proč to dělá.

pokročilý

Pokročilý je označení pro něco, co je pokročilejší než začátečnické, pokročilý je tedy ve vyšší úrovni.

procitlý

Procitlý je stav, kdy se člověk probudí z hlubokého spánku a je plně přítomen.

dospělý

Dospělý je osoba, která dosáhla zralosti a dozrálosti. Znamená to, že je schopná samostatného rozhodování a má právo na vlastní názor.

vyzrálý

Vyzrálý je adjektivum, které se vztahuje k osobě nebo situaci, která je smysluplná, zralá nebo dobře promyšlená.

zralý

Zralý je adjektivum, které označuje stav, ve kterém je něco nebo někdo připravený na použití, přípravu nebo zpracování.

vyvinutý

Vyvinutý znamená obohacený, rozvinutý, dopracovaný nebo vylepšený.

dokonalý

Dokonalý - úplný, bezchybný; dokonalost je stav, kdy je vůči danému vzoru vyhověno ve všech detailech.

Podobná synonyma

dokonalý člověk

Člověk s dokonalou duší, tělem a myslí, který jedná s vysokou morálkou a sebekontrolou.

pokročilý (věk)

Pokročilý věk je pojem označující vyšší věk, který je doprovázen zkušenostmi a změnami v psychologické a fyzické podobě.