Facebook

Pokročilý - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu pokročilý.

Význam: Pokročilý je označení pro něco, co je pokročilejší než začátečnické, pokročilý je tedy ve vyšší úrovni.

vyspělý

Vyspělý označuje vysokou úroveň vývoje, schopnosti nebo dovednosti, včetně technických, kulturních, sociálních a ekonomických.

progresivní

Progresivní se vztahuje k rostoucím nebo se rozvíjejícím tendencím; je to dynamický, otevřený a inovativní způsob myšlení.

pozdní

Pozdní znamená pozdě, nebo těsně před závěrem, např. pozdní odpoledne nebo pozdní večer.

starší

Starší je někdo, kdo je věkem nadprůměrně starý a má vyšší životní zkušenosti.

probuzený

Probuzený znamená být osvícený, vědomý, být ve stavu, kdy se člověk probouzí a zažívá nový začátek.

uvědomělý

Uvědomělý je stav, kdy člověk je si plně vědom toho, co dělá, jak to dělá a proč to dělá.

procitlý

Procitlý je stav, kdy se člověk probudí z hlubokého spánku a je plně přítomen.

Podobná synonyma

starší muž

Starší muž je člověk, který je starší dospělosti, kolem čtyřiceti let věku a starší.

ošklivá žena (starší)

Žena staršího věku, která je fyzicky nevzhledná a často je i osobnostně nepříjemná.

soused (starší)

Soused je osoba, která bydlí blízko a má společné zájmy a společné záležitosti.