Facebook

Uvědomělý - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu uvědomělý.

Význam: Uvědomělý je stav, kdy člověk je si plně vědom toho, co dělá, jak to dělá a proč to dělá.

vyspělý

Vyspělý je výraz, který se používá k označení vysoké úrovně vývoje, schopností nebo dovedností.

probuzený

Probuzený znamená být osvícený, vědomý, být ve stavu, kdy se člověk probouzí a zažívá nový začátek.

pokročilý

Pokročilý je označení pro něco, co je pokročilejší než začátečnické, pokročilý je tedy ve vyšší úrovni.

procitlý

Procitlý je stav, kdy se člověk probudí z hlubokého spánku a je plně přítomen.

vědomý

Vědomý je pojem označující schopnost člověka být si vědom svých myšlenek a činů. Jde o schopnost uvědomit si sebe a své okolí a vytvářet si o tom určitý názor.

bezděčný

Bezděčný: nevědomý, neuvědomělý, neřízený.

cílevědomý

Cílevědomý člověk je ten, který je zaměřen na dosahování svých cílů a dělá vše pro to, aby je dosáhl.

úmyslný

Úmyslný - cílený, zamýšlený; vědomě a záměrně učiněný.

přesvědčený

Přesvědčený je člověk, který věří v něco a je přesvědčen o správnosti svého názoru.

pokrokový

Pokrokový se odkazuje na schopnost uvažovat a jednat s ohledem na posouvání vpřed, aby se dosáhlo lepšího zlepšení.

Podobná synonyma

pokročilý (věk)

Pokročilý věk je pojem označující vyšší věk, který je doprovázen zkušenostmi a změnami v psychologické a fyzické podobě.

přesvědčený <o čem>

Přesvědčený je člověk, který má pevné názory a víru v něco, o čem je přesvědčen, že je správné.