Facebook

Předběhnout <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu předběhnout <koho>.

Význam: Předběhnout je vyřešit nebo dokončit něco dříve než někdo jiný.

předejít

Předejít: předcházet, zabránit, aby se něco nestalo.

předstihnout

Předstihnout znamená dosáhnout něčeho před ostatními nebo dříve, než očekáváno.

předčit

Předčit: dosáhnout výsledku, který je lepší než očekávání nebo než co jiní dosáhli.

překonat

Překonat znamená dokázat překonat nějakou překážku, obtíže nebo nepříznivou situaci.

vyniknout

Vyniknout znamená vynášet se nad ostatní, ukázat svou kvalitu nebo schopnost.

Podobná synonyma

překonat (odpor)

Překonat odpor znamená bojovat proti němu a porazit ho.

překonat (předsudky)

Překonat (předsudky) znamená odhodit stereotypy a myšlení založené na nevědomosti, aby bylo možné akceptovat a respektovat odlišnosti.

překonat (nedůvěru)

Překonat znamená překonat nedůvěru, což znamená získat si důvěru druhých lidí a získat si jejich uznání.

předstihnout <koho>

Předstihnout znamená udělat něco dříve než oni, být rychlejší a dosáhnout výsledku před nimi.

touha vyniknout

Touha vyniknout je nutkání uspět v osobním životě a dosáhnout úspěchu. Je to touha pozvednout se nad ostatní a dosáhnout významného úspěchu.

předčit <koho>

Předčit : dosáhnout vyššího úspěchu, než je komu jinému dosaženo.

překonat překážky

Překonat překážky znamená dosáhnout cíle i přes představované nástrahy a překážky.

předejít <čemu>

Předejít: zabránit; předcházet; zabránit vzniku; předvídat a přijmout opatření k ochraně.

překonat (soupeře)

Překonat znamená porazit nebo předčit soupeře.

předstihnout (soupeře)

Předstihnout soupeře znamená dosáhnout něčeho před ním, být rychlejší než on.

předejít (pohromě)

Předcházet pohromě, zabránit jejímu vzniku či výskytu.

překonat se

Překonat se znamená překonávat vlastní limity a překonávat překážky k uskutečnění cílů.