Facebook

Vyfotografovat - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu vyfotografovat.

Význam: Vyfotografovat: zaznamenat obraz fotoaparátem, uchovat vzpomínku.

zachytit <koho>

Zachytit znamená chytit, držet nebo uchopit danou osobu.

oslavit

Proslavit, oslavit; prožít radostnou akci nebo událost s přáteli, rodinou a dalšími lidmi.

Podobná synonyma

požádat <koho o co>

Požádat = prosit někoho o něco; žádat o pomoc, předmět, informace nebo další služby.

nastěhovat <koho kam>

Přestěhovat se do jiného místa a trvale se usadit tam.

zaujmout <koho>

Zaujmout: získat pozornost, získat větší pozornost než ostatní.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout znamená změnit pozici, směr nebo postoj.

přesvědčit <koho>

Uvést někoho do přesvědčení, že něco je pravda nebo správné.

uctívat <koho n. co>

Uctívat znamená projevovat úctu, obdiv a oslavovat někoho nebo něco.

postříkat <koho n. co> (blátem)

Nastříkat blátem koho/co.

dělat <co pro koho>

Udělat něco pro někoho: provádět činnosti, které pomáhají druhému.

vycvičit <koho> (přísně)

Vycvičit (přísně) znamená naučit člověka či zvíře vykonávat určité činnosti a chovat se podle předem stanovených pravidel.

zlobit <koho>

Zlobit znamená být protivný a vyvolávat konflikt; tím člověka těžce urážet a případně i vyvolávat agrese.

hlídat <koho>

Hlídat znamená dohlížet a strážit nějakou osobu, věc či místo.

naklonit si <koho>

Naklonit si znamená získat jeho laskavost a přízeň.

vypudit <koho> odkud

Vypudit znamená vyhnat, vystrnadit (násilím nebo jinak) někoho z místa, kde se nachází.

chystat se <na koho>

Chystat se: připravit se (fyzicky nebo psychicky) na něco/někoho.

zmocňovat se <koho>

Využívat bez oprávnění právní moci nebo autority k ovládnutí a vykořisťování někoho nebo něčeho.

přidržet se <koho n. čeho>

Držet se čeho/koho: zůstat věrný názoru/činu/osobě, nezměnit jej/ho, dodržet jej/ho.

udávat <koho>

Udávat: představovat někoho jako příklad, odhalovat jeho zločiny, činy nebo chování.

předčit <koho>

Předčit znamená dosáhnout lepších výsledků než někdo jiný.

zkritizovat <koho>

Zkritizovat znamená upřímně a konstruktivně vyjádřit svůj názor na jeho činnosti, postoje a myšlenky.

zohavit <koho>

Zohavit znamená změnit vzhled někoho z lepšího na horší nebo ho oslabit.

živit <koho>

Nabízet potravu a udržovat v životě; udržovat někoho ve zdraví a šťastném stavu.

začarovat <koho n. co>

Učinit něco nebo někoho nadpřirozeným způsobem, použitím kouzelných slov či magie.

krmit <koho> (mateřským mlékem)

Dávat kojencům jídlo, nejčastěji mateřské mléko.

zastrašovat <koho>

Zastrašovat znamená nutit někoho něčím dělat nebo nedělat, vyhrožováním nebo vyvíjením nátlaku.

ztýrat <koho>

Násilně přivodit poškození člověku nebo věci; zneužívat člověka nebo jeho práva.

zachytit <o co>

Uchopit či pojmout něco v krátkém čase; chápat a vnímat, či přijmout myšlenky či informace.

nalákat <koho kam>

Nalákat - přitáhnout někoho pomocí něčeho lákavého nebo atraktivního.

nahnat <koho kam>

Nahnat se vyjadřuje jako donutit někoho jít někam, přimět někoho k něčemu, obvykle s násilím.

ochlazovat <koho n. co>

Ochlazovat znamená snižovat teplotu něčeho nebo někoho.

nasměrovat <koho n. co>

Nasměrovat znamená přesměrovat někoho nebo něco na správnou cestu.