Facebook

Přivádět <koho n. co kam> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu přivádět <koho n. co kam>.

Význam: Přivádět znamená přenést někoho nebo něco na místo určení.

dělat průvodce

Vedení skupiny lidí na cestě, s cílem zajistit jejich bezpečnost a pohodu během cesty.

vést (elektřinu)

Vést elektřinu znamená umožnit její průchod skrze materiál, aby se dostala z jednoho místa na druhé.

Podobná synonyma

dělat si makeup

Dělat si makeup znamená aplikovat make-up a další produkty na pleť, aby se zlepšila její vzhled.

vést <koho k čemu>

Vést znamená vést někoho někam, pomoci mu v jeho cestě, být jeho průvodcem.

dělat poklony

Vyjadřovat úctu někomu předstíraným oslavováním; ohýbáním se do poklon, klaněním se nebo klečením.

dělat snímky

Fotografování, tvorba souboru fotografií zachycujících vybraný motiv.

dělat cviky

Fyzicky se aktivovat, provádět cvičební programy nebo jednotlivé cviky pro posílení svalů a prospěch zdraví.

vést

Vést znamená převzít odpovědnost a vedení, případně někoho jiného. Může také znamenat řídit sebe nebo něčí jednání.

dělat

Provádět činnosti, pracovat, snažit se dělat něco, činit činy a úkony.

dělat dále

Dělat dále znamená pokračovat ve stejném směru, aby se dosáhly určitého cíle.

dělat nákupy

Kupovat potřebné věci v obchodech nebo online.

dělat vsuvky

Dělat vsuvky znamená vkládat do textu krátké poznámky, odkazující k dalším informacím, jež by mohly být užitečné pro čtenáře.

dělat učitele

Vyučovat studenty ve škole a umožnit jim získat vzdělání, být jim vzorem, pomoci jim rozvíjet jejich myšlení a schopnosti.

vést si

Vést si znamená řídit a udržovat svůj život, vytvářet kvalitní vztahy, dělat dobré rozhodnutí a zaujímat pozitivní postoj.

dělat si pohodlí

Udělat si pohodlí znamená vytvořit si příjemné prostředí pro relaxaci a odpočinek.

průvodce (hradem)

Průvodce hradem je osoba, která vede návštěvníky po hradu a dává jim informace o historii a zajímavostech.

vést přes (hranici)

Přechod přes hranici, překonání překážky s cílem dostat se z jednoho místa do druhého.

dělat se

Dělat se: vystupovat, vydávat se bezdůvodně za někoho jiného nebo něco jiného; předstírat, simulovat.

dělat (radost)

Dělat radost: vyjadřovat někomu lásku a udělovat potěšení skrze úsměv, pozornost nebo dárky.

dělat <co>

Udělat: provést činnost nebo činy, aby se něco vytvořilo nebo dosáhlo.

naučit dělat <koho co>

Naučit dělat něco: získat dovednosti nebo informace nezbytné k vykonávání činnosti nebo k plnění úkolu.

vést se

Vést se znamená obecně provádět nebo vést nějakou činnost, jednat, být veden.

dělat dojem

Dělat dojem: vyvolat určitý dojem, působit na druhé silným dojmem nebo zanechat pozitivní dojem.

dělat zázraky

Vykonávat neuvěřitelné činy; dosahovat nečekaných výsledků; doslova kouzlit.

dělat lajdácky

Dělat lajdácky znamená dělat práci polovičatě, bez vynaložení potřebného úsilí, nebo jinak řečeno, dělat nedbalou, bezcílnou práci.

dělat si to sama

Dělat si to sám/sama: samostatně se starat o různé věci, činnosti a projekty bez pomoci ostatních.

dělat vedoucího

Být vedoucím znamená být odpovědným za plnění úkolů, vedení a motivaci týmu a přijímání rozhodnutí.