Facebook

Přivádět <koho n. co kam> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu přivádět <koho n. co kam>.

Význam: Přivádět znamená přenést někoho nebo něco na místo určení.

dělat průvodce

Vedení skupiny lidí na cestě, s cílem zajistit jejich bezpečnost a pohodu během cesty.

vést (elektřinu)

Vést elektřinu znamená umožnit její průchod skrze materiál, aby se dostala z jednoho místa na druhé.

Podobná synonyma

vést záznamy <o čem>

Vést záznamy znamená sbírat a zaznamenávat informace a údaje o něčem.

dělat pořádek

Usporádání, uklizení a čištění, aby vše bylo na svém místě a v pořádku.

začít dělat <co>

Začít dělat: začít provádět činnost; začít s činností; zahájit činnost.

naučit dělat <koho co>

Naučit dělat něco: získat dovednosti nebo informace nezbytné k vykonávání činnosti nebo k plnění úkolu.

dělat zázraky

Vykonávat neuvěřitelné činy; dosahovat nečekaných výsledků; doslova kouzlit.

dělat

Dělat: provádět činnost, práci; vytvářet, vyprodukovat, realizovat.

vést si (dobře)

Vést si dobře znamená být zodpovědný, mít dobré morální hodnoty, zůstat přímočarý a vytrvalý ve svém úsilí.

dělat vsuvky

Dělat vsuvky znamená vkládat do textu krátké poznámky, odkazující k dalším informacím, jež by mohly být užitečné pro čtenáře.

dělat machinace

Manipulovat s informacemi nebo finančními prostředky ve zkorumpovaných, nečestných nebo nezákonných úmyslech.

dělat obchody

Nakupovat a prodávat produkty, služby nebo investice s cílem získat zisk.

dělat si makeup

Dělat si makeup znamená aplikovat make-up a další produkty na pleť, aby se zlepšila její vzhled.

vést si

Vést si znamená mít kontrolu nad vlastním životem, jednat s rozvahou a být si vědom činů a jejich následků.

dělat <co>

Udělat: provést činnost nebo činy, aby se něco vytvořilo nebo dosáhlo.

dělat cviky

Fyzicky se aktivovat, provádět cvičební programy nebo jednotlivé cviky pro posílení svalů a prospěch zdraví.

vést (hospodářství)

Vést hospodářství znamená přijímat rozhodnutí a učinit kroky k jejich uskutečnění, aby se dosáhlo ekonomického růstu a prosperity.

dělat se

Dělat se: vystupovat, vydávat se bezdůvodně za někoho jiného nebo něco jiného; předstírat, simulovat.

dělat se (že)

Dělat se: zdánlivě jednat nebo konat, ve skutečnosti však nic nedělat.

dělat <komu> místo

Dělat místo někomu znamená zastoupit jeho práci a povinnosti, aby mohl být nepřítomen.

vést spor <s kým>

Vést spor je proces hádání se, diskutování a obhajování něčeho, co oba zúčastněné strany považují za správné.

dělat ledabyle

Dělat ledabyle znamená činit něco bez pečlivosti, nezájmem a neúčelně.

dělat (v kuchyni)

Příprava potravin, vaření, pečení, smažení, míchání, seskupování, plnění, servírování a úklid.

průvodce (hradem)

Průvodce hradem je osoba, která vede návštěvníky po hradu a dává jim informace o historii a zajímavostech.

dělat šlehačku

Dělat šlehačku: připravit pěnivou směs z bílků a cukru na zdobení dezertů nebo pečiva.

vést

Vést znamená vedení, dohled, řízení a výchovu; jedná se o rozhodování a zajištění, aby se dosáhlo cíle.