Facebook

Přemlouvat <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu přemlouvat <koho>.

Význam: Přemlouvat: usilovat o to, aby člověk učinil něco, co by jinak neudělal, přesvědčováním.

utíkat

Utíkat znamená běžet rychle, často z místa nebo situace, která je zdrojem stresu, nebezpečí nebo nepohody.

běžet

Běžet znamená pohybovat se rychle a hbitě, obvykle pohybovat nohama po povrchu. Může to být konkurenční sport nebo jen běžná fyzická aktivita.

ujíždět

Ujíždět znamená odjíždět rychlým tempem, nebo v situaci, kdy někdo uniká před něčím nebo někým.

řítit se

Řítit se znamená rychle se pohybovat, někdy se také používá pro rychlé a nekontrolované pohyby.

hnát se

Hnát se znamená usilovat o něco s velkou intenzitou, velmi rychle a pečlivě.

pádit

Pádit je rychle běžet nebo jít, obzvláště ve stresující nebo naléhavé situaci.

upalovat

Upalovat znamená trestat osobu upálením na hranici smrti.

naléhat <na koho>

Naléhat znamená vyžadovat okamžité jednání od konkrétní osoby; trvat na tom, aby se udělalo něco i přes odpor.

upomínat <koho>

Upomínat znamená vyžadovat, aby se někdo držel svých slibů nebo aby dodržel nějaké povinnosti.

pobízet

Pobízet znamená naléhat na někoho aby něco udělal, obvykle aby to udělal rychleji nebo lépe.

ukecávat

Ukecávat je neformální výraz pro vyjednávání a přesvědčování ostatních, aby dělali něco, co chcete.

Podobná synonyma

zvolit si <koho n. co>

Vybrat si, označit nebo určit někoho nebo něco, co je vhodné pro danou situaci.

lovit <koho n. co>

Lovit: sbírat, hledat a obecně snažit se nalézt či získat cokoliv, často zvířata.

cenit si <koho n. čeho>

Cenit si: připisovat hodnotu, vážit si a uznávat pozitivní vlastnosti někoho nebo něčeho.

dostávat <z koho> (přiznání)

Dostávat znamená získávat nějakou formu přiznání od dané osoby.

zkrušit <koho>

Zkrušit znamená ukončit nebo omezit jeho činnost, často násilným způsobem.

vyzvat <koho> (k odpovědi)

Vyzvat koho: požádat o reakci, připomenout, aby odpověděl/a.

zamilovat se <do koho>

Zamilovat se znamená zažít silné a intenzivní city k osobě, kterou milujete.

zbít <koho>

Zbít znamená fyzicky napadnout někoho a způsobit mu zranění.

podrazit <koho>

Podrazit někoho znamená podvést ho s cílem získat pro sebe výhodu.

uplatit <koho>

Uplatnit znamená prosadit něčí názor, potřebu nebo právo.

odnaučit <koho co>

Rozvázat člověka od dřívějšího učení či návyku, nahradit jej novými znalostmi a dovednostmi.

poučit <koho o čem>

Poučit: vysvětlit a poskytnout informace (někomu) týkající se určitého tématu.

vypátrat <koho n. co>

Vypátrat znamená hledat a zjistit informace o něčem nebo někom.

uhnat <koho>

Uhnat znamená nutit někoho k rychlému a intenzivnímu pohybu, obvykle k cíli, aby splnil úkol nebo stihl něco dokončit.

oprošťovat <koho od čeho>

Oprošťovat znamená osvobozovat, uvolňovat nebo odstraňovat něco, co je jinak omezující či zatěžující.

zohavit <koho>

Zohavit znamená změnit vzhled někoho z lepšího na horší nebo ho oslabit.

zkritizovat <koho>

Zkritizovat znamená upřímně a konstruktivně vyjádřit svůj názor na jeho činnosti, postoje a myšlenky.

okrást <koho>

Okrást znamená ukrást někomu jeho věci nebo peníze bez jeho souhlasu.

odstrašit <koho od čeho>

Odstrašit = vyvolat strach u někoho, aby se zdržel jistého chování.

odvézt <koho n. co kam>

Odvézt je slovo, které se používá k označení přepravy osob nebo věcí někam jinam.

odstěhovávat <koho n. co>

Přestěhovat se z jednoho místa do jiného.

vyplatit <koho>

Uhradit částku, kterou je komu náleženo, a to v hotovosti nebo jiným způsobem.

provdat <koho>

Provdat je označení pro obřad, při kterém se muž a žena stávají manžely.

postrašit <koho>

Postrašit znamená vyděsit, vystrašit ho nebo ho zastrašit.

podělit <koho>

Rozdělit něco (čas, peníze, úkoly, povinnosti) mezi dvě nebo více osob.

pobízet (k pohybu)

Pobízet znamená nutit někoho ke konání něčeho, přimět k pohybu.

krmit <koho> (mateřským mlékem)

Dávat kojencům jídlo, nejčastěji mateřské mléko.

líbat <koho>

Líbat je fyzická a emocionální aktivita, která spočívá ve vzájemném polibku jednoho člověka na druhého.

uvolnit <koho z čeho>

Uvolnit znamená odstranit zábrany, překážky a nedostupnost: uvolnit člověka z moci, ze strachu, z omezení.