Facebook

Vytáhnout <co na koho> - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu vytáhnout <co na koho>.

Význam: Vytáhnout: zvednout, či zmocnit se čeho (osoby, předmětu) silou, násilím nebo podvodem.

rozbalit (věci)

Otevřít zabalenou věc a vyjmout obsah, např. dárky, potraviny, nářadí apod.

Podobná synonyma

soubor věcí

Soubor je skupina souvisejících věcí nebo informací.

stav (věcí)

Stav je charakteristické pojetí nebo podmínka čehokoli, zejména ve smyslu sebehodnocení, fyzického stavu nebo kvalitativního stavu.

stránka věci

Stránka je obecný termín pro stránku dokumentu, konkrétní část informací nebo jedno místo na webu.

naložené věci

Naložené věci jsou věci, které jsou připravené k přepravě, naložené do auta, lodi nebo letadla.

nemovité věci

Nemovité věci jsou majetky, které jsou připevněné ke konkrétnímu místu a nemůžou být snadno přemístěny.

ve věci

Význam: shrnutí, zkrácení nebo stručné vyjádření podstatného obsahu.

rys (věci)

Rys je detailní zobrazení něčeho, jako například fyzické vlastnosti, konkrétní charakteristiky nebo vlastnosti výrobku.

přímo k jádru věci

Přímo k jádru věci: vyřešit hlavní problém, vyřčený nebo skrytý, co nejrychleji a efektivněji.

jádro (celé věci)

Jádro je nejdůležitější část celku, která je zodpovědná za jeho základní funkce, strukturu a charakter.

sbalit (věci)

Připravit a uspořádat věci do balíčku nebo kufru.

přivlastnění (věcí)

Přivlastnění je právní vztah, kdy jedna osoba nabývá vlastnické právo k věci jiné osoby.

přebírat (věci)

Přebírat znamená získat, převzít nebo přijmout věci od jiné osoby.

narovnat (věci)

Urovnat věci do pořádku, aby byly uspořádané a přehledné.

vměšovat se (do vnitřních věcí)

Vměšovat se do věcí, které nejsou naším přímým zájmem.

představovat si věci lepší, než jsou

Představovat si věci lepší, než jsou je vytvářet si optimistickou představu o budoucnosti, kterou snažíme dosáhnout.

duchovní věci

Duchovní věci jsou myšlenky, koncepty a hodnoty, které se vztahují k duchovnímu životu, víře a zkušenostem.

podstata (věci)

Podstata je základní či nejhlubší význam nebo smysl dané věci.

věci do prodeje

Prodej věcí: nabídka zboží nebo služeb pro koupi; obchodní transakce.

rozbalit

Otevřít nebo odemknout něco a vyjmout obsah; rozbalit je otevřít a rozložit.

vměšování se (do vnitřních věcí)

Vměšování se je zasahování do vnitřních věcí něčího jiného, bez jeho přímého souhlasu.

příznivé vidění (věcí)

Příznivé vidění je pohled plný uznání, ocenění a podpory.

přenášet (věci)

Přenášet znamená přemisťovat, převádět nebo přesouvat věci z jednoho místa na druhé.

veřejné věci

Veřejné věci jsou všechny záležitosti, které se týkají obecného dobra a jsou důležité pro veřejnost jako celek.

(osobní) věci

Osobní věci jsou věci, které jsou vlastnictvím jednotlivce a mají pro něj osobní hodnotu.