Facebook

Vychloubat se - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu vychloubat se.

Význam: Vychloubat se znamená upínat se k něčemu (nebo k někomu) a zažívat ze toho potěšení nebo úspěch.

vynášet se

Vynášet se znamená překonávat překážky a dosahovat cílů a úspěchů.

chvástat se

Chvástat se je sebehodnotit pozitivně, slavit své úspěchy a zdůrazňovat své schopnosti.

honosit se

Honosit se znamená chlubit se nebo se pochvalně zmínit o svých úspěších, schopnostech nebo zásluhách.

pyšnit se

Pyšnit se znamená chlubit se svými úspěchy, schopnostmi nebo úžasnými vlastnostmi.

Podobná synonyma

vynášet

Vynášet znamená nosit něco vysoko, aby bylo viditelné, nebo aby bylo dosaženo nějakého cíle.

vynášet (kartu)

Vynášet kartu znamená vytáhnout ji z balíčku, aby mohla být použita ve hře.

honosit se <čím>

Honosit se čímsi znamená chlubit se čímsi, jít s hlavou vztyčenou, být hrdý na to, co se dosáhlo.

vynášet (peníze)

Vynášet peníze znamená přenášet peníze z jednoho místa na druhé.

pyšnit se <čím>

Pyšnit se znamená chlubit se čímsi, projevovat vysoký stupeň hrdosti a sebeuspokojení.

vynášet (knihy)

Vynášet znamená představovat, hlásat nebo vyjadřovat názory nebo sny.