Facebook

Vyčerpat - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu vyčerpat.

Význam: Vyčerpat znamená dokončit úplně, vyčerpat všechny síly, energii nebo zdroje.

vypumpovat (vodu)

Vypumpovat znamená odsát nebo odstranit tekutinu, obvykle vodu, pomocí mechanického zařízení.

vypotřebovat (zásoby)

Užít, spotřebovat nebo zničit zásoby do té míry, že už nejsou pro použití.

spotřebovat

Spotřebovat znamená vynaložit, použít či vyčerpat nějakou položku nebo zdroj.

vysílit <koho>

Vysílit znamená způsobit, že se něco rozšíří, například signál, informace nebo energie.

unavit

Unavit se: vyčerpat se, být únavou zcela vyčerpaný.

využít všech možností

Využít všech možností znamená využít veškerých dostupných zdrojů pro dosažení požadovaných cílů.

unavit <koho>

Unavit znamená vyčerpat fyzickou i psychickou sílu, způsobit únavu, vyčerpání.

vysílit

Vysílit: vysílat signály, zprávy či informace po velké vzdálenosti prostřednictvím rádiových vln.

Podobná synonyma

poškodit <koho>

Poškodit : učinit škodu, zranit, ublížit, naškodit.

vypovědět <koho odkud>

Vypovědět někoho znamená ukončit jeho pracovní smlouvu, často s okamžitou platností.

platit <za koho> kauci

Platit kauci znamená zaplatit částku peněz pro určitého člověka, aby měl právo na vydání z vazby nebo pro osvobození od obvinění.

upozornit <koho> (předem)

Upozornit znamená varovat ho předem o něčem.

dostat <koho>

Dostat: obdržet, získat (něco/někoho).

krmit <koho n. co>

Krmit: dávat potravu; dodávat živin; podporovat činnosti a procesy.

deportovat <koho kam>

Deportovat je zákonný proces, který se vztahuje na vyhoštění někoho z jednoho státu do jiného.

klasifikovat <koho n. co>

Klasifikovat je proces rozdělení do skupin dle určitých charakteristik.

pověřit <koho čím>

Pověřit znamená svěřit někomu odpovědnost nebo autoritu, aby mohl provádět určité úkoly nebo činnosti.

navštívit <koho>

Navštívit = udělat návštěvu, vyplnit čas ve společnosti někoho jiného.

zneklidňovat <koho>

Zneklidňovat znamená vyvolávat u druhé osoby pocity strachu nebo úzkosti.

utrápit <koho>

Utrápit = způsobit nadměrnou bolest, utrpení nebo trápení.

poučovat <koho>

Poučovat znamená vést druhého k novému poznání a dávat jim znalosti a dovednosti.

obejít <koho>

Obejít se znamená vyhnout se něčímu nebo něčemu, obcházet, zdržet se.

uzavřít (vodu)

Uzavřít vodu znamená zabránit jejímu odtoku, odčerpání nebo nežádoucímu vstupu.

podpořit <koho>

Podpořit znamená pomoci jim v něčem, co dělají, aby dosáhli úspěchu.

zkarikovat <koho n. co>

Zkarikovat znamená vyjádřit něčí či něčího vlastnosti či charakter či názor formou obrazu či kresby.

doprovodit <koho>

Doprovodit znamená provázet někoho, aby se dostal tam, kam potřebuje.

zatracovat <koho>

Zatracovat znamená znevažovat, kritizovat nebo odsoudit někoho nebo něco.

popíchnout <koho>

Popíchnout znamená vyburcovat, podnítit, motivovat k něčemu.

přivést <koho k čemu>

Přivést znamená přinést nebo dopravit někoho nebo něco na určité místo.

uvidět <koho n. co>

Uvidět: spatřit člověka nebo věc pohledem, fyzicky je vyvodit z temnoty nebo neznámého stavu.

očarovat <koho>

Učinit někoho nadšeným nebo fascinovaným svou přítomností či jednáním.

vykupovat <koho n. co>

Koupit něco nebo někoho za určitou cenu, aby se ochránilo proti ztrátě nebo ublížení.

zmocnit <koho k čemu>

Zmocnit se udělit komužto právo nebo pravomoc k činu nebo konání.

zatáhnout <koho do čeho>

Zatáhnout znamená fyzicky či metaforicky přitáhnout nebo přivést někoho do něčeho.

potlačovat <koho>

Potlačovat znamená bránit něčímu nebo něčemu, aby se neprojevovalo, mluvilo nebo prosazovalo.

dorážet <na koho>

Stále napadat a útočit na někoho nebo se do někoho oboustranně opakovat.

nahradit <koho>

Vyměnit koho/co za něco jiného; začít používat něco jiného místo toho původního.

poslat <koho ke komu>

Poslat = odeslat, zaslat; ke komu = k cílovému adresátovi.