Facebook

Vypotřebovat (zásoby) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu vypotřebovat (zásoby).

Význam: Užít, spotřebovat nebo zničit zásoby do té míry, že už nejsou pro použití.

vypumpovat (vodu)

Vypumpovat znamená odsát nebo odstranit tekutinu, obvykle vodu, pomocí mechanického zařízení.

spotřebovat

Spotřebovat znamená vynaložit, použít či vyčerpat nějakou položku nebo zdroj.

vysílit <koho>

Vysílit znamená způsobit, že se něco rozšíří, například signál, informace nebo energie.

unavit

Unavit se: vyčerpat se, být únavou zcela vyčerpaný.

využít všech možností

Využít všech možností znamená využít veškerých dostupných zdrojů pro dosažení požadovaných cílů.

Podobná synonyma

svádět <koho>

Svádět vyjadřuje úmyslnou snahu přesvědčit někoho o něčem nebo ho přimět k něčemu.

zdravit <koho>

Zdravit znamená vyjádřit pozdrav člověku s úsměvem nebo pohlazením.

vyčerpávat <koho>

Vyčerpávat znamená dokončit nebo spotřebovat úplně, vyčerpat energii, silu nebo zdroje.

označit <koho>

Označit znamená označit nebo identifikovat někoho nebo něco jako určitou osobu, věc nebo místo.

mluvit <do koho>

Komunikovat s danou osobou, sdílet myšlenky, názory či pocity.

chytit <koho n. co>

Získat nebo uchopit, často fyzicky, někoho nebo něco.

pošoustat <koho>

Pošoustat je slangový výraz pro okrádání nebo podvádění někoho.

usadit <koho>

Usadit znamená ustálit jeho pozici, případně zajistit jeho trvalé bydlení.

útočit <na koho n. co>

Útočit je vystupování proti někomu nebo něčemu, aby byl způsoben fyzický nebo psychický útok.

parádit <koho>

Parádit se znamená chovat se sebevědomě, přehnaně se chlubit a zdůrazňovat svou pozici a schopnosti.

opatřit <koho>

Zajistit komu potřebné věci či služby; zajistit komu potřebné finanční prostředky.

zneklidnit <co koho>

Zneklidnit: Vyvolat ve smyslu napětí a obavy u někoho.

vyprovokovat <koho>

Vyprovokovat: způsobit, aby se někdo začal chovat agresivně nebo se vystavil zvýšenému riziku.

položit <koho> (nemoc)

Položit (nemoc) znamená diagnostikovat a léčit nemoc.

prověřovat <koho>

Prověřovat znamená důkladně zkoumat/vyšetřovat něčí minulost, pověst či přítomnost, aby bylo možné posoudit jeho/její spolehlivost.

tvrdě cvičit <koho>

Cvičení s vytrvalostí a intenzitou, aby se dosáhlo určitého výsledku.

orodovat <za koho>

Orodovat znamená hájit někoho, bránit jeho jméno, čest a práva.

hostit <koho>

Hostit znamená poskytovat příjemnou a pohostinnou atmosféru, zajistit pohodlí a vyžadovat pozornost pro návštěvníka nebo hosta.

potrestat <koho>

Potrestat znamená udělit trest za nějaký čin nebo jednání.

svléci <koho>

Svléci znamená odstranit oblečení nebo zbavit něčího jiného jeho vybavení.

dráždit <koho>

Dráždit znamená vyvolávat v druhém silné emoce, např. rozčílení, rozrušení, nespokojenost, zlost.

přesvědčovat <koho o čem>

Přesvědčovat znamená přesvědčit ostatní o něčem prostřednictvím argumentů a důkazů.

zprostit <koho>

Odstranit něčí závazky nebo vinu.

trápit <koho>

Trápit se znamená prožívat fyzickou či psychickou bolest nebo úzkost, často způsobenou jinou osobou.

narazit <na koho>

Narazit na někoho znamená setkat se s ním nečekaně, být si blízko.

vytáhnout <co na koho>

Vytáhnout: zvednout, či zmocnit se čeho (osoby, předmětu) silou, násilím nebo podvodem.

patřit <pod koho>

Patřit znamená být pod něčím vlivu, autoritou, kontrolou nebo správou.

potěšit <koho>

Potěšit = uspokojit, udělat radost, přinést pocit štěstí; uspokojit touhu, snažit se uspokojit potřeby.

pronásledovat <koho>

Pronásledovat znamená systematicky sledovat a obtěžovat kohokoliv nebo něco.

obořit se <na koho>

Zaútočit na někoho nebo se na někoho vrhnout s úmyslem způsobit mu újmu nebo ho napadnout.