Facebook

Uspat <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu uspat <koho>.

Význam: Uspat znamená uspat osobu, aby byla v bezvědomí, obvykle pomocí léku.

utišit <koho>

Umlčet, utišit kohokoliv; zastavit jeho hlučnou činnost či mluvení.

uklidnit

Uklidnit znamená uvolnit napětí, uvést do pohody, zmírnit stres a pocity úzkosti.

ukonejšit

Ukonejšit znamená zmírnit, usmířit nebo zlepšit stav tím, že se navzájem uklidníme nebo smíříme.

zbavit opatrnosti

Zbavit se opatrnosti znamená nebrat ohledy na rizika a dělat věci bez obav.

Podobná synonyma

převézt <koho>

Převézt znamená přenést, přemístit nebo přepravit někoho nebo něco na jiné místo.

zbavit se kontaktů

Zbavit se kontaktů znamená odstranit nebo omezit spojení mezi lidmi nebo organizacemi.

zničit <koho n. co>

Zničit: vyhlazovat, ničit, poškozovat nebo zabíjet.

přemluvit <koho>

Vyzvat někoho, aby se rozhodl nebo udělal něco, co by neudělal bez této výzvy.

zbít <koho>

Zbít znamená fyzicky napadnout někoho a způsobit mu zranění.

chránit <koho n. co>

Chránit znamená ochraňovat, opečovávat nebo obhajovat někoho či něco.

vykrádat <koho n. co>

Vykrádat znamená krást něčí majetek nebo peníze silou nebo podvodem.

obsluhovat <koho>

Obsluhovat znamená poskytovat osobě nebo skupině služby, aby uspokojily jejich potřeby nebo požadavky.

podporovat <koho>

Pomáhat druhým, dávat jim sílu a útěchu; podporovat je, aby dosáhli svých cílů a plnili své sny.

vyřadit <koho n. co>

Vyřadit: odejmout, odstranit, vyjmout z hry.

podívat se <na koho n. co> (zběžně)

Podívat se znamená prohlédnout, prozkoumat nebo vyhledat někoho nebo něco.

přelstít <koho>

Přelstít koho je obelstít ho, předvést mu falešný úmysl nebo předstírat něco jiného, čímž se dosáhne výhodného výsledku.

vykázat <koho>

Vykázat: odejmout někoho z místa bez práva se do něj vrátit.

opatrovat <koho>

Starat se o někoho,dbát na jeho zdraví a pohodu, dbát na jeho potřeby, být jeho oporou a podporovat jeho rozvoj.

hnát^5 <koho> ven

Hnát někoho ven znamená donutit ho odejít, vyhnat ho, zbavit ho přístupu.

využít <koho>

Využít znamená využít jeho schopností, znalostí a dovedností ve prospěch sebe nebo jiného subjektu.

nakopávat <koho>

Nakopávat znamená verbálně či fyzicky napadat, urážet nebo obtěžovat někoho.

ostouzet <koho>

Ostouzet: zesměšnit nebo ponižovat někoho veřejně.

zaopatřit <koho čím>

Zajistit někomu potřebné věci či služby.

vystrčit <koho> (z řady)

Vystrčit člověka z řady znamená odsunout ho, aby se stal viditelným, a často také izolovat ho od ostatních.

dostihnout <koho>

Dostihnout znamená dosáhnout stejných výsledků, co nebo před ním.

utišit se

Uklidnit se, ztišit se, zklidnit se; nechat emoce přejít a získat sílu na řešení situace.

křičet <na koho>

Křičet znamená volat na někoho s hlasitou a silnou intenzitou.

zastat se <koho>

Zastat se koho znamená přijmout za něj odpovědnost, obhájit jeho jednání a hájit jeho zájmy.

osvobodit <koho>

Uvolnit někoho z pout, povinností nebo jiného omezení/závazku.

hubovat <koho>

Hubovat znamená kritizovat nebo vyčítat někomu jeho chování nebo slova.

značkovat <koho>

Značkovat znamená označit někoho nebo něco určitými předem stanovenými znaky nebo značkami.

nalákat <koho kam>

Nalákat - přitáhnout někoho pomocí něčeho lákavého nebo atraktivního.

začleňovat <koho kam>

Začleňovat znamená zapojit někoho do něčeho nebo do skupiny lidí, aby se stal součástí toho nebo té skupiny.