Facebook

Vřelý - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu vřelý.

Význam: Vřelý znamená upřímně laskavý, srdečný a milý; přátelský a teplý; se širokou otevřeností a náklonností.

vroucí

Vroucí: hluboce pociťované, plné síly, upřímné a naléhavé.

horoucí

Horoucí se obvykle používá k popisu velmi vysoké teploty, jako je horko, velmi intenzivní vášně nebo touhy.

horoucný

Horoucný znamená horlivý, nadšený, vášnivý a intenzivní.

hluboký

Hluboký je synonymum pro hlubokou hloubku, hloubku myšlenek nebo dojmů.

vařící

Vaření je proces, při kterém se potraviny zahřívají a upravují, aby se z nich dalo připravit jídlo.

vroucný

Vroucný: hluboce upřímný, odejímající se od studovaného a okázalého.

srdečný

Srdečný je vyjadřující účast, lásku nebo přátelství; je to vyjádření upřímnosti a laskavosti.

upřímný

Upřímný je člověk, který je autentický a otevřený, mluví pravdu a je ochotný být poctivý a důvěryhodný.

Podobná synonyma

upřímný (cit)

Upřímný je příznačný pro osobu, která je otevřeně pravdivá, ukazuje skutečné emoce a činy s úctou a ohleduplností.

hluboký (tón)

Hluboký tón je zvuk s velkou hloubkou, je hlasitý a intenzivní.

upřímný (vztah)

Upřímný vztah je vztah založený na důvěře, otevřenosti a autentičnosti, ve kterém se osoby mohou svobodně vyjádřit bez obav z kritiky.

horoucí (cit)

Horoucí znamená naléhavý, vášnivý a intenzivní.

příkop (hluboký)

Příkop je hluboká, vyhloubená jamka, obvykle používaná k ochraně před nepřáteli, k odvodňování nebo k obraně před povodněmi.

rozdíl (hluboký)

Rozdíl je výraz pro významné rozdíly mezi dvěma nebo více věcmi, které jsou významné a zásadní.