Facebook

Horoucí (cit) - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu horoucí (cit).

Význam: Horoucí znamená naléhavý, vášnivý a intenzivní.

vyhloubený

Vyhloubený: vykopaný, vyhloubený do určité hloubky, uskutečněný kopáním.

prohloubený

Prohloubený znamená, že se něco zvýraznilo nebo zintenzivnilo.

mělký

Mělký je termín pro nízkou hloubku, např. vody v přírodním jezírku nebo oceánu.

opravdový

Opravdový znamená skutečný, autentický, upřímný, pravdivý a autentický.

naprostý (smutek)

Naprostý smutek je nejhlubší forma trpkosti, ztráta naděje a beznadějnost.

úplný (tma)

Absolutní, úplné ticho nebo tma; bez jakékoliv formy světla nebo zvuku.

pravý

Pravý znamená správný, autentický nebo skutečný; opačný k falešnému, nepravdivému nebo nepřirozenému.

vroucí

Vroucí se vztahuje k něčemu, co je velmi hluboké a upřímné; například láska, emoce nebo víra.

nízký (tón)

Nízký tón označuje hlas s nízkou frekvencí, který je obvykle tmavý, hluboký a ztěžka rozumitelný.

vysoký

Vysoký se vztahuje k výšce, délce nebo objemu a má význam vyšší než očekávání, průměr nebo norma.

Podobná synonyma

úplný

Úplný: úplný, kompletní, zcela dokončený, nezávislý, vyčerpávající.

smutek

Smutek je stav negativních emocí, jako je deprese, zoufalství, úzkost a smutek, které se vyskytují při ztrátě, zklamání nebo bolesti.

nízký

Nízký se obvykle rozumí jako malý, skromný, omezený či nedostatečný.

naprostý

Naprostý je absolutní, úplný, dokonalý nebo maximální; neexistují žádné jiné hodnoty než ty, které jsou dané.

vysoký úředník

Osoba na vysoké pozici ve státním úřadě, odpovědná za rozhodování a implementaci politik.

správní úředník (vysoký)

Správní úředník (vysoký) je úředník, který je zodpovědný za vyřizování úředních záležitostí a řízení veřejné správy.

nevypověditelný (smutek)

Nevypověditelný smutek je neskutečně silný pocit, který se nedá popsat slovy ani vyjádřit.

vysoký (člověk)

Vysoký člověk je ten, kdo je vyšší než průměrná výška.

papaláš (vysoký)

Papaláš je člověk s vysokým postavením, který se chová důležitě a často využívá své postavení ve svůj prospěch.

vysoký hodnostář

Vysoký hodnostář je osoba s vysokou pozicí ve veřejném nebo soukromém sektoru, která má zodpovědnost za řízení a vedení.

vysoký účet

Vysoký účet je dokument, který obsahuje seznam všech zaplacených nebo požadovaných položek.