Facebook

Hluboký - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu hluboký.

Význam: Hluboký je synonymum pro hlubokou hloubku, hloubku myšlenek nebo dojmů.

vyhloubený

Vyhloubený: vykopaný, vyhloubený do určité hloubky, uskutečněný kopáním.

prohloubený

Prohloubený znamená, že se něco zvýraznilo nebo zintenzivnilo.

mělký

Mělký je termín pro nízkou hloubku, např. vody v přírodním jezírku nebo oceánu.

opravdový

Opravdový znamená skutečný, autentický, upřímný, pravdivý a autentický.

naprostý (smutek)

Naprostý smutek je nejhlubší forma trpkosti, ztráta naděje a beznadějnost.

úplný (tma)

Absolutní, úplné ticho nebo tma; bez jakékoliv formy světla nebo zvuku.

pravý

Pravý znamená správný, autentický nebo skutečný; opačný k falešnému, nepravdivému nebo nepřirozenému.

vroucí

Vroucí se vztahuje k něčemu, co je velmi hluboké a upřímné; například láska, emoce nebo víra.

horoucí (cit)

Horoucí znamená naléhavý, vášnivý a intenzivní.

nízký (tón)

Nízký tón označuje hlas s nízkou frekvencí, který je obvykle tmavý, hluboký a ztěžka rozumitelný.

vysoký

Vysoký se vztahuje k výšce, délce nebo objemu a má význam vyšší než očekávání, průměr nebo norma.

vřelý

Vřelý znamená upřímně laskavý, srdečný a milý; přátelský a teplý; se širokou otevřeností a náklonností.

horoucí

Horoucí se obvykle používá k popisu velmi vysoké teploty, jako je horko, velmi intenzivní vášně nebo touhy.

horoucný

Horoucný znamená horlivý, nadšený, vášnivý a intenzivní.

Podobná synonyma

naprostý

Naprostý: absolutní, plný, úplný, kompletní, dokonalý, bezezbytku.

úplný

Úplný vyjadřuje něco, co je kompletní, kompletní nebo dokončené a nezahrnuje žádné chybějící části.

smutek

Smutek je emoce spojená s trápením, hlubokou ztrátou a utrpením.

uplný

Uplný znamená úplný, kompletní, absolutní, plný nebo úplný.

nízký

Nízký se obvykle rozumí jako malý, skromný, omezený či nedostatečný.

vysoký (člověk)

Vysoký člověk je ten, kdo je vyšší než průměrná výška.

v pravý čas

V pravý čas znamená včas, nebo vhodný čas; činění něčeho správně a vhodně ve správnou dobu.

vysoký (cena)

Vysoká cena znamená, že je vyšší než obvykle.

naprostý (vítězství)

Naprosté vítězství je úplné vítězství, bez jakéhokoli pochybení.

nízký (cena)

Nízká cena znamená, že je cena nízká ve srovnání s jinými cenami.