Facebook

Hluboký - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu hluboký.

Význam: Hluboký je synonymum pro hlubokou hloubku, hloubku myšlenek nebo dojmů.

vyhloubený

Vyhloubený: vykopaný, vyhloubený do určité hloubky, uskutečněný kopáním.

prohloubený

Prohloubený znamená, že se něco zvýraznilo nebo zintenzivnilo.

mělký

Mělký je termín pro nízkou hloubku, např. vody v přírodním jezírku nebo oceánu.

opravdový

Opravdový znamená skutečný, autentický, upřímný, pravdivý a autentický.

naprostý (smutek)

Naprostý smutek je nejhlubší forma trpkosti, ztráta naděje a beznadějnost.

úplný (tma)

Absolutní, úplné ticho nebo tma; bez jakékoliv formy světla nebo zvuku.

pravý

Pravý znamená správný, autentický nebo skutečný; opačný k falešnému, nepravdivému nebo nepřirozenému.

vroucí

Vroucí se vztahuje k něčemu, co je velmi hluboké a upřímné; například láska, emoce nebo víra.

horoucí (cit)

Horoucí znamená naléhavý, vášnivý a intenzivní.

nízký (tón)

Nízký tón označuje hlas s nízkou frekvencí, který je obvykle tmavý, hluboký a ztěžka rozumitelný.

vysoký

Vysoký se vztahuje k výšce, délce nebo objemu a má význam vyšší než očekávání, průměr nebo norma.

vřelý

Vřelý znamená upřímně laskavý, srdečný a milý; přátelský a teplý; se širokou otevřeností a náklonností.

horoucí

Horoucí se obvykle používá k popisu velmi vysoké teploty, jako je horko, velmi intenzivní vášně nebo touhy.

horoucný

Horoucný znamená horlivý, nadšený, vášnivý a intenzivní.

Podobná synonyma

naprostý

Naprostý je to nejvyšší stupeň, který naznačuje absolutní, úplný účinek nebo pravdivost.

úplný

Úplný znamená úplný a neomezený, úplný v tom smyslu, že je dokončený a není chybějící.

úředník (vysoký)

Úředník vysoké úrovně je pracovník veřejné správy, který vykonává administrativní služby pro stát nebo obec.

zahnat (smutek)

Zahnat znamená potlačit nebo odstranit smutek nebo depresi.

vysoký hodnostář

Vysoký hodnostář je osoba s vysokou pozicí ve veřejném nebo soukromém sektoru, která má zodpovědnost za řízení a vedení.

naprostý (vítězství)

Naprosté vítězství je úplné vítězství, bez jakéhokoli pochybení.

opravdový (přítel)

Autentický, upřímný, oddaný a loajální přítel, který vám bude vždy věrný.

smutek

Smutek je stav prožívání špatné nálady, deprese nebo beznaděje.

správní úředník (vysoký)

Správní úředník (vysoký) je úředník, který je zodpovědný za vyřizování úředních záležitostí a řízení veřejné správy.

vysoký (člověk)

Vysoký člověk je ten, kdo je vyšší než průměrná výška.

nízký

Nízký může být přímočarý význam (nízká výška, nízká hladina), nebo může být záporný (nízká čest, nízké postavení).

nízký (cena)

Nízká cena znamená, že je cena nízká ve srovnání s jinými cenami.