Facebook

Horoucí - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu horoucí.

Význam: Horoucí se obvykle používá k popisu velmi vysoké teploty, jako je horko, velmi intenzivní vášně nebo touhy.

žhavý

Žhavý se obecně používá pro věci, které jsou intenzivní, vášnivé nebo aktuální.

rozpálený

Nahřátý, žhavý, horký; přehřátý, přesycený teplou energií.

rozžhavený

Rozžhavený znamená silně zahřátý, ohřátý až na teplotu vyšší než za normálních okolností.

ledový

Ledový je přívlastek vyjadřující velmi nízkou teplotu, chladnost nebo studený vzhled.

chladný

Chladný je teplotní stav, který je nižší než běžné tělesné teploty a je charakterizován studeným pocitem.

horký

Horký je označení pro stav, kdy je něco teplé až příliš, nebo kdy je teplý vzduch nebo prostředí.

parný

Parný je pojem označující stav, kdy se teplota blíží bodu varu vody. Toto slovo se často používá k popisu atmosférického počasí.

vášnivý

Vášnivý znamená silnou potřebu pro něco, často spojenou s vášní, nadšením a intenzivní emocí.

vroucí

Vroucí znamená hluboce citlivé, projevující hlubokou náklonnost; vyjadřující intenzivní emoce.

vřelý

Vřelý = srdečný, upřímný, přátelský; vyjadřuje upřímnou lásku, úctu nebo sympatii.

horoucný

Horoucný označuje osobu nebo věc, která je nesmírně zanícená a horlivá, plná energie a odhodlání.

hluboký

Hluboký je synonymum pro hlubokou hloubku, hloubku myšlenek nebo dojmů.

Podobná synonyma

chladný (oči)

Chladný (oči): bez výrazu, nezáživný, bez emocí.

hluboký (tón)

Hluboký (tón) je hlasitý, nízkofrekvenční zvuk, který má mohutnou intenzitu a hloubku.

pohlavně chladný

Pohlavně chladný je pojem označující osobu, která projevuje malou až žádnou sexuální touhu.

příkop (hluboký)

Příkop je hluboká, vyhloubená jamka, obvykle používaná k ochraně před nepřáteli, k odvodňování nebo k obraně před povodněmi.

rozdíl (hluboký)

Rozdíl je výraz pro významné rozdíly mezi dvěma nebo více věcmi, které jsou významné a zásadní.

velmi chladný

Velmi chladný = velmi nízká teplota, mrazivý.