Facebook

Rozdíl (hluboký) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu rozdíl (hluboký).

Význam: Rozdíl je výraz pro významné rozdíly mezi dvěma nebo více věcmi, které jsou významné a zásadní.

rokle

Rokle je úzký a hluboký údolí mezi vysokými skalními stráněmi.

jáma

Jáma je otevřený, hluboký příkop nebo díra ve zemi, která je obvykle vytvořena lidskou činností.

díra

Díra je otvor ve stěně, povrchu nebo jiném objektu. Může být vyříznuta, vyhloubena, vykopaná nebo vytvořená jiným způsobem.

rozpor

Rozpor znamená konflikt mezi dvěma názory, myšlenkami nebo jevy.

promeškat (příležitost)

Promeškat je zmeškat příležitost, která se nenávratně ztratí.

zameškat

Zameškat znamená opozdit nebo zpozdit se, obvykle kvůli nedostatku času nebo zapomnění.

zmeškat

Zmeškat znamená opožděně přijít, či opožděně vykonat něco, co mělo být vykonáno včas.

nechat si ujít

Nechat si ujít znamená promeškat nebo zmeškat něco, co bylo možné využít nebo prožít.

minout

Minout se vyjadřuje jako ukončení něčeho, jako například času, peněz nebo jiného zdroje.

Podobná synonyma

nechat <čeho>

Nechat: dopustit až do konce, dovolit, umožnit, povolit.

příležitost

Příležitost je situace nebo okolnost, která umožňuje něco udělat nebo získat výhodu.

díra (v silnici)

Díra je vyhloubená část silnice, vyvolaná mechanickým působením na její povrch, která se může prohloubit až do vyčnívání středního pásu.

nechat <co komu>

Nechat znamená povolit druhému, aby si to užíval, používal nebo si to vzal.

ujít (vzdálenost)

Ujít znamená překonat danou vzdálenost pěšky.

minout (stanici)

Minout se vztahuje k přecházení určitých míst nebo stanic, jako je například při cestování vlakem. Znamená to míjet, projít kolem, jít kolem, bez zastavení.

nechat si (majetek)

Nechat si je vyjádření, které znamená uchovat si majetek nebo vlastnictví.

nechat plavat <co>

Nechat plavat znamená nevšímat si něčeho nebo někoho a nezasahovat do toho.

ujít (trestu)

Ujít trestu znamená překonat nebo uniknout trestu, který byl označen.

nechat dozrát

Nechat dozrát znamená udělat něco poctivě a trpělivě, vyčkat na výsledek a dovolit něčemu, aby se rozvinulo.

nechat se ošálit

Nechat se ošálit znamená uvěřit něčemu, co ve skutečnosti neexistuje nebo není pravdivé. Jde o to být oklamán, ohlupován.

nechat

Nechat: povolit, dovolit, aby se něco stalo; opustit, přenechat něco nebo někoho jinému.

nechat si

Nechat si je fráze, která znamená vzít si něco pro sebe a udržet si to.

nechat se napálit

Nechat se napálit znamená podstoupit neoprávněnou nebo neúměrnou ztrátu nebo zneužití tím, že se člověk nechá oklamat nebo ošálit.

minout (zima)

Minout zimu znamená, že čas se rychle ubíhá a příroda se připravuje na jaro.

nechat se podplatit

Podplácení je jednání, při kterém se osoba nebo organizace účastní nezákonného jednání, aby získala prospěch.

ostrý (rozpor)

Ostrý rozpor znamená jasné protiklady, které se vzájemně vylučují, nebo se vzájemně odmítají.

nechať

Nechat znamená povolit nebo dovolit někomu nebo něčemu, aby se stalo něco, co by jinak nebylo možné.

promeškat

Promeškat znamená nevyužít čas, který máte k dispozici, a nevyužít tak příležitosti.

antagonistický (rozpor)

Protichůdný, odporující; nesouhlasící; proti sobě stojící.

minout (cíl)

Minout znamená nedosáhnout určeného cíle nebo představy.

nechat odtéci (vodu)

Pustit vodu volným proudem, aby mohla odtéct.

nechat projít (světlo)

Povolit světlo aby prošlo skrz něco, čímž se tvoří odraz nebo stíny.

promeškat (okamžik)

Promeškat je nevědomě propást čas, nevyužít ho na činností, které by se měly provést.

strmá úzká rokle

Strmá úzká rokle je úzká a hluboká příkop, vyřezaná v půdě, obvykle ve skále, která je často obtížně přístupná.

nechat vystoupit

Odejít, opustit místo, nebo situaci.