Facebook

Vlohy - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vlohy.

Význam: Vlohy jsou přirozené schopnosti člověka a jeho nadání, které ho činí schopným činit určité věci.

talent

Talent je schopnost něco umět zvládnout, či se to naučit rychleji, než ostatní. Je to individuální vloha nebo dovednost, která je předurčena.

schopnosti

Schopnosti jsou kvalifikace, dovednosti a schopnosti, které má člověk k dosažení cíle.

charisma

Charisma je vlastnost, která vypovídá o schopnosti osoby zaujmout lidi kolem sebe. Je to silná přitažlivost, která přitahuje pozornost a respekt.

Podobná synonyma

promarnit (talent)

Promarnit talent znamená nevyužít své schopnosti a nápady naplno.

živelný (talent)

Živelný (talent) znamená schopnost vyvinout nadprůměrné úsilí a dosáhnout výjimečných výsledků, aniž by byla nutná dlouhá tréninková doba.

prokázat (talent)

Dokázat, že máte talent.

rozvíjet (talent)

Rozvíjet znamená vyvíjet úsilí, aby se dosáhlo vyšší úrovně dovedností nebo schopností, například rozvíjet talent.

abnormální talent

Abnormální talent je schopnost, kterou má někdo výjimečně vyvinutou ve srovnání s ostatními.